ME17 Talousmetsien luonnonhoito

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen metsäteollisuussektorin kehittämä metsien käytön sertifiointijärjestelmä. Sillä pyritään varmistamaan,että talousmetsiä hoidetaan kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. PEFC:een kuuluu yli 25 kansallista metsäsertifioinnin järjestelmää eri puolilta maailmaa. Suomen metsistä 95 % on sertifioitu kansainvälisen PEFC-järjestelmän mukaan.

FSC (Forest Stewardship Council eli Hyvän metsänhoidon neuvosto) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, johon voivat liittyä jäseneksi organisaatiot ja yksityiset henkilöt. Sen perusti vuonna 1993 maapallon metsien häviämisestä huolestunut ympäristöalan, metsäalan ja yhteiskunnallisen alan edustajien ryhmä tavoitteenaan edistää ympäristön kannalta vastuullista, yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsien hoitoa. Suomessa oli vuonna 2010 yhteensä xxxxx hehstaaria FSC-sertifioitua talousmetsää.

Talousmetsien luonnonhoidon seuranta on Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kehittämä otantaan perustuva seurantatutkimus. Sen tavoitteena on selvittää, kuinka hyvin metsäluonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi laadittuja säädöksiä, kriteerejä ja suosituksia noudatetaan käytännön metsätaloudessa. Yksityismetsien luontolaatuarvioinnit tekevät metsäkeskusten toimihenkilöt. Yhtiöiden metsissä arviointeja tekevät yhtiöiden sisäiset tarkastajat ja Tapion arvioijat. Koulutusta laadunarvioinnista järjestää Tapio.


A) Luontokohteiden osuus arviointialasta

 
Luonnonsuojelulaki
Metsälaki 10 §
Metsäsertifiointi
Muut luontokohteet
Yhteensä
1998
0,0 %
0,5 %
0,5 %
1,5 %
2,5 %
1999
0,0 %
0,4 %
1,0 %
1,5 %
2,9 %
2000
0,0 %
0,6 %
0,8 %
1,2 %
2,6 %
2001
0,0 %
0,6 %
0,4 %
1,6 %
2,6 %
2002
0,0 %
0,6 %
0,6 %
1,1 %
2,3 %
2003
0,0 %
0,4 %
0,4 %
1,1 %
1,9 %
2004
0,0 %
0,6 %
0,3 %
1,1 %
2,0 %
2005
0,0 %
1,1 %
0,0 %
2,0 %
3,1 %
2006
0,1 %
0,5 %
0,0 %
2,0 %
2,6 %
2007
0,0 %
0,9 %
0,1 %
1,8 %
2,8 %
2008
0,0 %
0,7 %
0,0 %
1,7 %
2,4 %
2009
0,0 %
0,7 %
0,0 %
1,3 %
2,0 %
2010
0,0 %
1,2 %
0,0 %
1,1 %
2,3 %

 


B) Säästöpuusto uudistushakkuualoilla

 
Elävää säästöpuustoa
Kuollutta säästöpuustoa
Luontokohteiden elävää puustoa
Luontokohteiden kuollutta puustoa
Yhteensä
1998
2,8
0,7
1,9
0,1
5,5
1999
2,8
0,9
2,1
0,1
5,9
2000
3
1,1
1,6
0,1
5,8
2001
3,5
0,9
1,9
0,1
6,4
2002
3,3
1,4
2,1
0,1
6,9
2003
3,4
1
1,6
0,1
6,1
2004
3,1
1,1
2
0,1
6,3
2005
2,9
1,1
2,1
0,1
6,2
2006
3,1
1,2
2,4
0,1
6,8
2007
2,7
1,7
2,2
0,1
6,7
2008
2,8
1,1
2,2
0,1
6,2
2009
2,6
1,2
2,1
0,1
6,0
2010
2,8
1
2,4
0,2
6,4

Lataa taulukot koneellesi tästä