ME18 Kulotus

Talousmetsien kulotus tarkoittaa tavallisimmin hakkuutähteiden ja metsänpohjan suunnitelmallista polttamista uudistushakkuun jälkeen. Hallittu polttaminen luo hyvät olosuhteet taimikon syntymiselle ja kasvulle. Kulotus sopii parhaiten kangasmetsille, turvepohjaisia metsiä ei kuloteta.

Metsäpalot ovat metsämaisemassa sattuvia hallitsemattomia tai vähintään ei-suunnitelmallisia paloja. Metsäpaloja syttyy joko luonnollisesti salamaniskuista tai ihmisen toimien, lähinnä huolimattoman tulenkäsittelyn, seurauksena.


A) Hakkualojen kulotus (hehtaaria)

Vuosi

Vuodessa

Kumulatiivinen
 
Vuosi

Vuodessa

Kumulatiivinen
 
Vuosi

Vuodessa

Kumulatiivinen
1950
4 300
4 300
 
1971
500
334 900
 
1992
2 000
372 100
1951
4 500
8 800
 
1972
500
335 400
 
1993
1 000
373 100
1952
7 400
16 200
 
1973
700
336 100
 
1994
1 700
374 800
1953
15 400
31 600
 
1974
800
336 900
 
1995
1 400
376 200
1954
17 700
49 300
 
1975
300
337 200
 
1996
900
377 100
1955
33 400
82 700
 
1976
600
337 800
 
1997
1 000
378 100
1956
32 400
115 100
 
1977
1 900
339 700
 
1998
600
378 700
1957
27 900
143 000
 
1978
700
340 400
 
1999
1 300
380 000
1958
34 800
177 800
 
1979
900
341 300
 
2000
472
380 500
1959
27 000
204 800
 
1980
1 600
342 900
 
2001
2 286
382 800
1960
18 500
223 300
 
1981
500
343 400
 
2002
2 010
384 800
1961
13 900
237 200
 
1982
1 600
345 000
 
2003
1 343
386 100
1962
14 600
251 800
 
1983
1 400
346 400
 
2004
216
386 300
1963
32 900
284 700
 
1984
1 800
348 200
 
2005
1 065
386 400
1964
16 300
301 000
 
1985
3 500
351 700
 
2006
1 032
388 400
1965
13 800
314 800
 
1986
3 200
354 900
 
2007
477
388 900
1966
10 600
325 400
 
1987
1 000
355 900
 
2008
434
389 300
1967
4 900
330 300
 
1988
5 500
361 400
 
2009
691
390 000
1968
2 200
332 500
 
1989
3 500
364 900
 
2010
174
390189
1969
1 000
333 500
 
1990
3 800
368 700
 
2011
572
390 761
1970
900
334 400
 
1991
1 400
370 100
 


B) Metsäpalot (hehtaaria)

Vuosi

Palojen lukumäärä

Paloala
 
Vuosi

Palojen lukumäärä

Paloala
1970
550
3024
 
1991
287
226
1971
557
762
 
1992
852
1081
1972
581
1032
 
1993
940
1973
1095
1301
 
1994
1115
798
1974
331
450
 
1995
1115
526
1975
601
719
 
1996
1487
437
1976
510
543
 
1997
1588
1146
1977
296
345
 
1998
371
132
1978
491
801
 
1999
1546
623
1979
430
544
 
2000
826
266
1980
694
774
 
2001
822
187
1981
171
202
 
2002
2526
590
1982
504
513
 
2003
1734
666
1983
271
100
 
2004
816
358
1984
464
301
 
2005
1069
495
1985
502
238
 
2006
3046
1617
1986
717
367
 
2007
1204
576
1987
285
153
 
2008
1456
830
1988
621
289
 
2009
1242
576
1989
617
518
 
2010
1412
520
1990
559
434
 
2011
1262
589
   Lataa taulukot koneellesi tästä

 

Linkit:

MetINFO, Metsätilastollinen tietopalvelu (Metsäntutkimuslaitos)

Kirjallisuus:

Kuuluvainen, T., Saaristo, L., Keto-Tokoi, P., Kostamo, J., Kuuluvainen, J., Kuusinen, M. Ollikainen, M. ja Salpakivi-Salomaa, P. (toim.) 2004a. Metsän kätköissä – Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Edita. 371 s. Helsinki.

Wallenius, T. 2004. Fire histories and tree ages in unmanaged boreal forests in Eastern Fennoscandia and Onega peninsula. PhD-thesis. University of Helsinki.