ME19 Metsien suojeluaste

Tiukasti suojellut metsät sisältävät muun muassa kansallis- ja luonnonpuistot, soiden-, lehtojen- ja vanhojen metsien suojelualueet, luonnon- ja rantojensuojeluohjelmiin kuuluvat alueet, Natura 2000 verkoston kohteet, erityisesti suojeltavien lajien elinympäristöt sekä kestävän metsätalouden ympäristötukikohteet. Näillä alueilla ei suoriteta hakkuita. Alla olevissa taulukoissa tiukasti suojellut alueet kattavat valtionmaiden perustetut suojelualueet sekä yksityismaiden suojelualueet.

Rajoitetut hakkuut ovat mahdollisia erämaa-alueiden luonnonmukaisesti hoidettavilla alueilla, luonnonsuojelulain suojelluilla luontotyypeillä, joiden rajaus on päätetty, metsälain erityisen tärkeissä elinympäristöissä, valtion retkeilyalueiden osissa sekä vesilailla suojelluissa luototyypeissä.

Metsäkasvillisuusvyöhykkeet


A) Suojeltujen metsien osuudet metsäkasvillisuustyypeittäin

 

Hemi- boreaalinen

Etelä- boreaalinen
Keski- boreaalinen
Pohjois- boreaalinen
Valtionmaiden perustetut suojelualueet
0,67 %
0,60 %
1,62 %
9,86 %
Valtionmaiden perustamattomat suojeluohjelmakohteet
0,48 %
0,64 %
1,42 %
2,18 %
Erämaa-alueet
0,00 %
0,00 %
0,00 %
9,73 %
Muut suojellut valtion alueet
0,02 %
0,03 %
0,04 %
3,64 %
Yksityismaiden suojelualueet
0,54 %
0,25 %
0,16 %
0,00 %
Yhteensä
1,71 %
1,51 %
3,24 %
25,41 %

B) Suojeltujen metsien pinta-alat metsäkasvillisuustyypeittäin, hehtaaria

 
Hemi- boreaalinen
Etelä- boreaalinen
Keski- boreaalinen
Pohjois- boreaalinen
Ei tiedossa
Yhteensä
Valtionmaiden perustetut suojelualueet
3 459
35 638
75 703
586 833
0
701 633
Valtionmaiden perustamattomat suojeluohjelmakohteet
2 491
37 893
66 283
129 795
0
236 462
Erämaa-alueet
0
0
0
578 802
0
578 802
Muut suojellut valtion alueet
94
2 029
1 709
216 861
0
220 693
Yksityismaiden suojelualueet
2 805
14 615
7 261
136
602
25 419
Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

Suojelualueet (Metsähallitus)

METSO - Metsien monimuotoisuus

Kirjallisuus:

Horne, P., Koskela, T., Kuusinen, M., Otsamo, A. ja Syrjänen, K. (toim.) 2006. METSOn jäljillä - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti. Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, Metsäntutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus. Vammala. 387 s.