ME4 Metsänviljely

Avohakkuun jälkeen metsä uudistetaan istuttamalla tai kylvämällä. Istutus on noin kolme kertaa yleisempää kuin kylvö.

Istutusta voidaan tehdä lähes koko kesäkauden ajan. Taimet istutetaan noin 2 metrin välein, jolloin taimien lukumäärä hehtaarilla on noin 2 000-2 500 kappaletta.

Kylvö tehdään pian roudan sulamisen jälkeen maaperän ollessa yhä kostea. Kylvö voidaan tehdä koneellisesti maanmuokkauksen yhteydessä tai käsin. Siemeniä kuluu noin 0,3-0,5 kg/ha.


A) Vuosittainen metsänviljelyala (hehtaaria)

Vuosi
Kylvö
Istutus
1990
23 900
97 200
1991
28 500
102 500
1992
23 400
99 100
1993
22 400
88 500
1994
28 500
79 500
1995
32 000
80 300
1996
35 200
83 900
1997
33 800
79 300
1998
32 800
78 500
1999
36 200
78 800
2000
33 700
83 309
2001
35 681
90 204
2002
33 168
88 021
2003
32 247
86 540
2004
33 729
88 901
2005
31 107
87 573
2006
30 410
88 570
2007
32 666
90 881
2008
32 610
95 547
2009
27 437
95 425
2010
24 557
84 311
2011
23 432
76 284
   

B) Kotimaisten taimien käyttö istutuksissa (1000 toimitettua tainta)

Vuosi
Mänty
Kuusi
Rauduskoivu
Hieskoivu
Koivut yht.
Muut lajit
Kaikki yht.
1990
132 333
71 990
22 163
2 058
24 221
3 240
231 784
1991
120 375
73 690
20 853
3 101
23 954
2 824
220 843
1992
94 292
81 413
23 421
5 112
28 533
3 078
207 316
1993
77 048
72 970
22 409
5 217
27 626
2 624
180 268
1994
67 451
66 201
15 984
2 969
18 953
2 389
154 994
1995
65 931
67 375
11 670
1 253
12 923
2 505
148 734
1996
65 062
67 676
16 800
2 158
18 958
3 230
154 926
1997
55 291
65 648
16 690
2 664
19 354
4 155
144 448
1998
62 207
67 221
13 726
1 551
15 277
4 194
148 899
1999
57 364
70 011
12 861
1 267
14 128
3 212
144 715
2000
56 238
81 500
11 266
1 053
12 319
2 984
153 041
2001
54 639
91 021
9 243
681
9 924
2 236
157 820
2002
54 595
90 323
6 581
253
6 834
2 044
153 796
2003
56 694
91 757
6 083
176
6 259
2 097
156 807
2004
55 643
99 556
5 874
126
6 000
1 355
162 554
2005
54 424
103 609
4 537
115
4 652
1 338
164 023
2006
46 753
115 488
4 407
150
4 557
1 269
168 067
2007
51 938
109 837
3 023
30
3 053
940
165 768
2008
49 229
110 813
3 582
137
3 719
1 063
164 824
2009
52 341
119 976
4 151
100
4 251
661
177 229
2010
49 252
104 519
4 246
71
4 317
670
158 758
2011
42 965
95 387
3 465
16
3 481
546
142 379
2012
51 534
109 026
4 400
32
4 432
626
165 618

Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

MetINFO, Metsätilastollinen tietopalvelu (Metsäntutkimuslaitos)

Metsänviljely (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira)

Metsävastaa (Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio)

Kirjallisuus:

Peltola, A. 2010. Metsätilastollinen vuosikirja. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2010. Metsäntutkimuslaitos. 470 s.