ME6 Lahopuun määrä

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on metsien ja metsävarojen seurantajärjestelmä. Tulokset perustuvat maastomittauksiin, jotka toteutetaan ryppäinä sijaitsevilla koealoilla. Koealoista muodostuva säännöllinen verkko kattaa koko Suomen.

Lahopuun tilavuutta arvioitaessa VMI:ssa on huomioitu kaikki koealalla havaitut yli 1,3 m pitkät ja yli 10 cm läpimitaltaan olevat kuolleet puut. Luonnontilan indikaattorissa ME6 ovat mukana vain kivennäismaiden lahopuumäärät. Turvemaiden eli korpien ja rämeiden lahopuumäärät on esitetty indikaattorissa SU6.

 

A) Lahopuun määrä kivennäismailla, Etelä-Suomi (m3 / ha)

 
Pystypuut
Maapuut
Yhteensä
 
Talousmetsät
Suojelualueet
Talousmetsät
Suojelualueet
Talousmetsät
Suojelualueet
VMI9 (1996–2003)
0,8
2,3
2,0
4,1
2,8
6,4
VMI10 (2004–2008)
1,2
4,3
2,1
8,1
3,3
12,4
VMI11 (2009–2013)
1,1
5,1
2,4
8,8
3,6
14,0
   

B) Lahopuun määrä kivennäismailla, Pohjois-Suomi (m3 / ha)

 
Pystypuut
Maapuut
Yhteensä
 
Talousmetsät
Suojelualueet
Talousmetsät
Suojelualueet
Talousmetsät
Suojelualueet
VMI9 (1996–2003)
1,5
5,3
8,1
12,3
9,6
17,6
VMI10 (2004–2008)
1,4
5,4
6,2
12,2
7,7
17,6
VMI11 (2009–2013)
1,0
6,8
5,3
11,5
6,3
18,3

Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

MetINFO, Metsätilastollinen tietopalvelu (Metsäntutkimuslaitos)

Kirjallisuus:

Peltola, A. (toim.) 2014. Metsätilastollinen vuosikirja 2014. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2014. Metsäntutkimuslaitos.

Kuuluvainen, T., Saaristo, L., Keto-Tokoi, P., Kostamo, J., Kuuluvainen, J., Kuusinen, M., Ollikainen, M. & Salpakivi-Salomaa, P. (toim.). Metsän kätköissä - Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. 381 s. Edita. Helsinki.