ME8 Metsien ikärakenne

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on metsien ja metsävarojen seurantajärjestelmä. Tulokset perustuvat maastomittauksiin, jotka toteutetaan ryppäinä sijaitsevilla koealoilla. Koealoista muodostuva säännöllinen verkko kattaa koko Suomen.

Metsikön ikä arvioidaan VMI:ssä koealakuvion vallitsevan puujakson puiden tilavuudella painotettuna keski-ikänä.


A) Ikäluokkien osuudet Etelä-Suomessa*

Inventointi Vuodet
Puuton
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
141+
VMI1 1921-1924
1,5 %
7,5 %
22,4 %
30,6 %
23,5 %
8,7 %
3,3 %
1,8 %
0,7 %
VMI5 1964-1970
4,0 %
12,9 %
12,6 %
17,3 %
28,2 %
15,7 %
6,2 %
2,2 %
0,9 %
VMI8 1986-1992
1,6 %
17,2 %
20,3 %
15,8 %
17,3 %
15,3 %
7,7 %
3,2 %
1,6 %
VMI9 1996-2000
1,5 %
18,3 %
21,8 %
16,6 %
15,7 %
13,3 %
7,9 %
3,3 %
1,7 %
VMI10 2004-2006
1,6 %
19,3 %
23,0 %
18,1 %
14,4 %
11,5 %
7,1 %
3,2 %
1,6 %
   

B) Ikäluokkien osuudet Pohjois-Suomessa*

Inventointi Vuodet
Puuton
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
141+
VMI1 1921-1924
1,4 %
1,4 %
2,0 %
8,5 %
10,6 %
10,8 %
9,9 %
10,7 %
44,7 %
VMI5 1964-1970
4,9 %
10,4 %
10,0 %
10,8 %
9,0 %
9,8 %
11,2 %
8,9 %
25,0 %
VMI8 1986-1992
1,3 %
13,1 %
13,8 %
17,5 %
15,1 %
8,3 %
5,8 %
5,8 %
19,3 %
VMI9 2001-2003
1,1 %
13,3 %
14,2 %
15,7 %
16,9 %
11,5 %
6,1 %
4,3 %
16,9 %
VMI10 2005-2006
0,9 %
14,0 %
14,4 %
16,9 %
17,0 %
11,9 %
4,8 %
3,1 %
16,9 %

* Indikaattoria ME8 varten on VMI:n ikäluokkia yhdistelty niin, että kuvaajassa esitetään viisi ikäluokkaa alkuperäisen ja tässä taulukossa esitetyn yhdeksän sijaan. Yhdistetyt ikäluokat löydät alla olevasta linkistä avautuvasta taulukosta.

Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

MetINFO, Metsätilastollinen tietopalvelu (Metsäntutkimuslaitos)

 

Kirjallisuus:

Peltola, A. 2008. Metsätilastollinen vuosikirja. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2008. Metsäntutkimuslaitos. 456 s. Vammala.

Kuuluvainen, T., Saaristo, L., Keto-Tokoi, P., Kostamo, J., Kuuluvainen, J., Kuusinen, M., Ollikainen, M. & Salpakivi-Salomaa, P. (toim.). Metsän kätköissä - Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. 381 s. Edita. Helsinki.