ME9 Puulajisuhteet

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on metsävarojen ja metsien tilan seurantajärjestelmä. Tulokset perustuvat maastomittauksiin, jotka toteutetaan ryppäinä sijaitsevilla koealoilla. Koealoista muodostuva säännöllinen verkko kattaa koko Suomen. Koealoja on yhteensä kymmeniä tuhansia.

Metsikön vallitseva puulaji on se puulaji, jonka osuus puuston tilavuudesta (varttuneet metsät) tai kehityskelpoisten taimien runkoluvusta (taimikot) on suurin.


A) Metsämaa metsikön vallitsevan puulajin mukaan

Inventointi
Vuodet
Mänty
Kuusi
Lehtipuut
Hehtaaria
Osuus
Hehtaaria
Osuus
Hehtaaria
Osuus
VMI3
1921–1924
8 622
49,7 %
6 119
35,3 %
2460
14,2 %
VMI5
1964–1970
10 370
55,5 %
5 971
31,9 %
1539
8,2 %
VMI7
1977–1984
12 417
63,9 %
5 445
28,0 %
1 576
8,1 %
VMI8
1986–1992
12 991
65,7 %
5 146
26,0 %
1 639
8,3 %
VMI9
1996–2000
13 319
66,3 %
4 829
24,1 %
1 926
9,6 %
VMI10
2004–2008
13 083
65,1 %
4 809
23,9 %
1 907
9,5 %
VMI11
2009-2012
12 983
63,9 %
5 038
24,8 %
2 034
10,0 %

* Tilavuuden yksikkö on miljoonaa kuutiometriä. ** Osuus puuston kokonaistilavuudesta

 

B) Haavan tilavuus metsämaalla

Inventointi Vuodet Etelä-Suomi Pohjois-Suomi Koko maa
    Tilavuus* Osuus** Tilavuus* Osuus** Tilavuus* Osuus**
VMI1 1921–1924
12
1,2 %
6
1,2 %
18
1,2 %
VMI7 1977–1984
16,4
1,4 %
4,9
1,0 %
21,3
1,3 %
VMI8 1986–1992
17,8
1,4 %
6,1
1,0 %
23,9
1,3 %
VMI9 2001–2003
26
1,2 %
6,3
1,0 %
32,3
1,6 %
VMI10 2004–2008
27,6
1,9 %
6,0
0,9 %
33,6
1,6 %
VMI11 2009-2012
32,4
2,1 %
8,0
1,1 %
40,3
1,8 %

* Tilavuuden yksikkö on miljoonaa kuutiometriä. ** Osuus puuston kokonaistilavuudesta

C) Puuston keskitilavuus metsämaalla

Inventointi Vuodet Mänty Kuusi Koivu Muut lehtipuut Kaikki lehtipuut Yhteensä
    Tilavuus* Osuus** Tilavuus* Osuus** Tilavuus* Tilavuus* Tilavuus* Osuus** Tilavuus*
VMI5 1964–1970
33
42,9 %
29
37,7 %
   
14
18,2 %
77
VMI6 1971–1976
33
44,0 %
29
38,7 %
13
17,3 %
75
VMI7 1977–1984
36
44,4 %
30
37,0 %
15
18,5 %
81
VMI8 1986–1992
42
45,7 %
34
37,0 %
13
3
16
17,4 %
92
VMI9 2001–2003
47
47,0 %
34
34,0 %
15
3
18
18,0 %
100
VMI10 2004–2008
53
49,5 %
33
30,8 %
17
4
21
19,6 %
107
VMI11 2009-2012
55
49,1 %
34
30,4 %
19
4
23
20,5 %
112

* Tilavuuden yksikkö on kuutiometriä hehtaarilla. ** Puulajin osuus puuston keskimääräisestä kokonaistilavuudesta

Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

MetINFO, Metsätilastollinen tietopalvelu (Metsäntutkimuslaitos)

 

Kirjallisuus:

Peltola, A. 2008. Metsätilastollinen vuosikirja. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2008. Metsäntutkimuslaitos. 456 s. Vammala.

Kuuluvainen, T., Saaristo, L., Keto-Tokoi, P., Kostamo, J., Kuuluvainen, J., Kuusinen, M., Ollikainen, M. & Salpakivi-Salomaa, P. (toim.). Metsän kätköissä - Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. 381 s. Edita. Helsinki.