RN6 Rantojen direktiivilajit

Direktiivilajit ovat luonnon monimuotoisuuteen viittaavissa EU:n direktiiveissä mainittuja lajeja. Tässä suhteessa merkittävimpiä ovat luonto- ja lintudirektiivit, joiden liitteissä luetellaan tärkeinä pidettyjä lajeja, jotka

  • ovat vaarassa hävitä
  • ovat kannan kooltaan tai levinneisyysalueeltaan pieniä
  • ovat hyviä esimerkkejä tietyn luonnonmaantieteellisen alueen (Suomessa boreaalinen ja alpiininen alue) ominaispiirteistä, tai
  • ovat endeemisiä lajeja.

Suotuisa suojelutaso on biologinen käsitekokonaisuus, jossa lajien populaatioiden elinvoimaisuuden arvoinnissa huomioimaan myös mm. levinneisyysalueen laajuus ja siinä tapahtuneet muutokset sekä lajien elinympäristöjen tila.

Lintudirektiivin lajien suojelutasoa ei ole vielä arvioitu Euroopassa yhtenevin menetelmin. Lintujen kannankehityksestä on kuitenkin olemassa suhteellisen hyvät tiedot usein jo 1900-luvun alkupuoliskolta lähtien. Näiden tietojen pohjalta on arvioitu lajien kantojen pääasiallista kehityssuuntaa ennen ja jälkeen vuoden 1990.

 
Luontodirektiivin lajien suojelutaso vuonna 2008

 
Alpiininen alue
Levinneisyys Populaatio Elinympäristö Ennuste Kokonaisarvio
Lapinkaura Trisetum subalpestre FV FV FV FV FV
 
Boreaalinen alue
Levinneisyys Populaatio Elinympäristö Ennuste Kokonaisarvio
Isokultasiipi  Lycaena dispar 
FV
U1+
FV
FV
U1+
Luhtakultasiipi Lycaena helle
U1-
U2-
U2-
U2
U2-
Pohjansorsimo Arctophila fulva var. pendulina 
U1
U1
U2
U1
U2
Perämerenmaruna Artemisia campestris ssp. bottnica 
U2
U2
U2
U2
U2
Pikkunoidanlukko Botrychium simplex
FV
U2-
U1-
U2
U2-
Laaksoarho Moehringia lateriflora
FV
FV
U1
FV
U1
Lietetatar Persicaria foliosa
FV
U1
U1
U1
U1
Ruijanesikko Primula nutans ssp. finmarchica var. jokelae 
FV
U1
U1-
U1
U1-
Rönsysorsimo Puccinellia phryganodes
U1
U2
U2
U2
U2
Hiuskoukkusammal Dichelyma capillaceum
FV
U1
FV
XX
U1
Hohkasammal Leucobryum glaucum
FV
XX
FV
FV
FV

Lintudirektiivin lajien kantojen kehitys 

   
1900–1989
1990–2010
Etelänsuosirri Calidris alpina schinzii
-
-
Niittysuohaukka Circus pygargus
0
+
Rantakurvi Xenus cinereus
+
-

Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

 

Kirjalllisuus:

Liukko, U-M. ja Raunio, A. (toim.) 2008. Luontotyyppien ja lajien seuranta luonto- ja lintudirektiiveissä. Suomen ympäristö 14. Suomen ympäristökeskus. 429 s. Vammala.