SU1 Soiden ojitustilanne

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on metsien ja metsävarojen seurantajärjestelmä. Tulokset perustuvat maastomittauksiin, jotka toteutetaan ryppäinä sijaitsevilla koealoilla. Koealoista muodostuva säännöllinen verkko kattaa koko Suomen.

Ojikoilla tarkoitetaan pääasiallisesti vasta ojitettuja soita, joilla ojitus ei ole vielä vaikuttanut aluskavillisuuteen tai puuston kasvuun. Ojikoiksi luetaan kuitenkin myös suot, joilla ojien tukkeutuminen on palauttanut suon ojitusta edeltävään tilaan.

Muuttumassa ojituksen kuivattava vaikutus on ehtinyt vaikuttaa puustoon, mutta alkuperäinen suokasvillisuus on vielä leimaa antava

Turvekankaalla kasvillisuus on vaihtunut kangaskasveihin. Pohjaveden taso ei enää rajoita puuston kasvua.

 

A) Etelä-Suomi

 
Ojittamaton
Ojikko
Muuttumat ja turvekankaat
Kokonaissuoala (1000 ha)
VMI3 (1951–1953)
82,3 %
4,4 %
13,3 %
3 846
VMI5 (1964–1968)
52,6 %
23,0 %
24,4 %
3 958
VMI6 (1971–1974)
36,1 %
25,1 %
38,8 %
3 630
VMI7 (1977–1982)
29,3 %
15,5 %
55,2 %
3 448
VMI8 (1986–1992)
25,1 %
12,4 %
62,5 %
3 437
VMI9 (1996–2000)
21,9 %
4,4 %
73,7 %
3 219
VMI10 (2004–2008)
23,2 %
2,4 %
74,4 %
3 093
   

B) Pohjois-Suomi

 
Ojittamaton
Ojikko
Muuttumat ja turvekankaat
Kokonaissuoala (1000 ha)
VMI3 (1951–1953)
96,1 %
1,6 %
2,3 %
5 896
VMI5 (1969–1970)
78,8 %
16,0 %
5,2 %
5 821
VMI6 (1975–1976)
69,3 %
16,0 %
14,7 %
5 707
VMI7 (1982–1984)
63,5 %
12,3 %
24,1 %
5 571
VMI8 (1992–1994)
61,5 %
8,1 %
30,4 %
5 475
VMI9 (2001–2004)
58,7 %
2,2 %
39,2 %
5 843
VMI10 (2005–2008)
58,9 %
2,9 %
38,1 %
5 806

Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

MetINFO, Metsätilastollinen tietopalvelu (Metsäntutkimuslaitos)

 

Kirjallisuus:

Peltola, A. 2008. Metsätilastollinen vuosikirja. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2008. Metsäntutkimuslaitos. 456 s. Vammala.

Hökkä, H., Kaunisto, S., Korhonen, K. T., Päivänen, J., Reinikainen, A. ja Tomppo, E. 2002. Suomen suometsät 1951–1994. Metsätieteen aikakauskirja 2A/2002: 201–357.