SU11 Soiden direktiivilajit

Direktiivilajit ovat luonnon monimuotoisuuteen viittaavissa EU:n direktiiveissä mainittuja lajeja. Tässä suhteessa merkittävimpiä ovat luonto- ja lintudirektiivit, joiden liitteissä luetellaan tärkeinä pidettyjä lajeja, jotka

  • ovat vaarassa hävitä
  • ovat kannan kooltaan tai levinneisyysalueeltaan pieniä
  • ovat hyviä esimerkkejä tietyn luonnonmaantieteellisen alueen (Suomessa boreaalinen ja alpiininen alue) ominaispiirteistä, tai
  • ovat endeemisiä lajeja.

Suotuisa suojelutaso on biologinen käsitekokonaisuus, jossa lajien populaatioiden elinvoimaisuuden arvoinnissa huomioimaan myös mm. levinneisyysalueen laajuus ja siinä tapahtuneet muutokset sekä lajien elinympäristöjen tila.

Lintudirektiivin lajien suojelutasoa ei ole vielä arvioitu Euroopassa yhtenevin menetelmin. Lintujen kannankehityksestä on kuitenkin olemassa suhteellisen hyvät tiedot usein jo 1900-luvun alkupuoliskolta lähtien. Näiden tietojen pohjalta on arvioitu lajien kantojen pääasiallista kehityssuuntaa ennen ja jälkeen vuoden 1990.

 
Luontodirektiivin lajien suojelutaso vuonna 2008

 
Alpiininen alue
Levinneisyys Populaatio Elinympäristö Ennuste Kokonaisarvio
Lapinleinikki Ranunculus lapponicus FV FV FV FV FV
Lettorikko Saxifraga hirculus FV FV FV FV FV
Kiiltosirppisammal Hamatocaulis vernicosus XX XX XX XX XX
 
Boreaalinen alue
Levinneisyys Populaatio Elinympäristö Ennuste Kokonaisarvio
Kalkkisiemenkotilo  Vertigo genesii 
XX
XX
XX
XX
XX
Lettosiemenkotilo  Vertigo geyeri 
XX
XX
XX
XX
XX
Korpikolva  Pytho kolwensis 
FV
U1
U1-
U1
U1-
Kirjopapurikko  Lopinga achine 
U1+
U1+
FV
FV
U1+
Lapinhilpi Arctagrostis latifolia
FV
FV
FV
FV
FV
Kiiltovalkku Liparis loeselii
FV
U2
U1
U1
U2
Lapinleinikki Ranunculus lapponicus
FV
FV
FV
FV
FV
Lettorikko Saxifraga hirculus
FV
U1
U1
U1
U1
Lapinsirppisammal Hamatocaulis lapponicus 
U1
U1
U1
U1
U1
Kiiltosirppisammal Hamatocaulis vernicosus 
FV
U1
U1
U1
U1
Isonuijasammal Meesia longiseta
U2
U2
U2
U1
U2

 

Luontodirektiivin lajien suojelutaso vuonna 2013

 
Alpiininen alue
Levinneisyys Populaatio Elinympäristö Ennuste Kokonaisarvio
Lapinleinikki Ranunculus lapponicus FV FV FV FV FV
Lettorikko Saxifraga hirculus FV FV FV FV FV
Kiiltosirppisammal Hamatocaulis vernicosus FV FV FV FV FV
Isonuijasammal
Meesia longiseta
FV FV FV FV FV
Lettosiemenkotilo 
Vertigo geyeri 
XX XX XX XX XX
 
Boreaalinen alue
Levinneisyys Populaatio Elinympäristö Ennuste Kokonaisarvio
Kalkkisiemenkotilo  Vertigo genesii 
XX
XX
XX
XX
XX
Lettosiemenkotilo  Vertigo geyeri  FV XX FV FV FV
Korpikolva  Pytho kolwensis 
U1=
U1x
U1=
U1
U1=
Kirjopapurikko  Lopinga achine  FV FV FV FV FV
Lapinhilpi Arctagrostis latifolia
FV
FV
FV
FV
FV
Kiiltovalkku Liparis loeselii
U2-
U2-
U1-
U2
U2-
Lapinleinikki Ranunculus lapponicus
FV
FV
FV
FV
FV
Lettorikko Saxifraga hirculus
FV
FV
U1x
U1
U1x
Lapinsirppisammal Hamatocaulis lapponicus 
U1=
U2x
U1=
U2
U2=
Kiiltosirppisammal Hamatocaulis vernicosus 
FV
FV
U1=
U1
U1=
Isonuijasammal Meesia longiseta
FV
U1x
U1=
U1
U1=

Lintudirektiivin lajien kantojen kehitys 

   
1900–1989
1990–2010
Suopöllö Asio flammeus
0
0
Sinisuohaukka Circus cyaneus
0
0
Muuttohaukka Falco peregrinus
-
+
Kurki Grus grus
0
+
Vesipääsky Phalaropus lobatus
0
0
Suokukko Philomachus pugnax
+
-
Liro Tringa glareola
0
-

Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

 

Kirjalllisuus:

Liukko, U-M. ja Raunio, A. (toim.) 2008. Luontotyyppien ja lajien seuranta luonto- ja lintudirektiiveissä. Suomen ympäristö 14. Suomen ympäristökeskus. 429 s. Vammala.