SU16 Soiden suojeluaste

Tiukasti suojellut alueet sisältävät muun muassa kansallis- ja luonnonpuistot, soiden-, lehtojen- ja vanhojen metsien suojelualueet, luonnon- ja rantojensuojeluohjelmiin kuuluvat alueet, Natura 2000 verkoston kohteet, erityisesti suojeltavien lajien elinympäristöt sekä kestävän metsätalouden ympäristötukikohteet. Näillä alueilla ei suoriteta hakkuita. Alla olevissa taulukoissa tiukasti suojellut alueet kattavat valtionmaiden perustetut suojelualueet sekä yksityismaiden suojelualueet.

Rajoitetut hakkuut ovat mahdollisia erämaa-alueiden luonnonmukaisesti hoidettavilla alueilla, luonnonsuojelulain suojelluilla luontotyypeillä, joiden rajaus on päätetty, metsälain erityisen tärkeissä elinympäristöissä, valtion retkeilyalueiden osissa sekä vesilailla suojelluissa luototyypeissä.

Metsäkasvillisuusvyöhykkeet


A) Suojeltujen soiden osuudet metsäkasvillisuustyypeittäin

 

Hemi- boreaalinen

Etelä- boreaalinen
Keski- boreaalinen
Pohjois- boreaalinen
Valtionmaiden perustetut suojelualueet
2,09 %
1,35 %
4,21 %
9,89 %
Valtionmaiden perustamattomat suojeluohjelmakohteet
2,00 %
1,77 %
2,66 %
3,64 %
Erämaa-alueet
0,00 %
0,00 %
0,00 %
7,90 %
Muut suojellut valtion alueet
0,03 %
0,06 %
0,10 %
1,59 %
Yksityismaiden suojelualueet
1,28 %
0,62 %
0,31 %
0,08 %
Yhteensä
5,40 %
3,80 %
7,28 %
23,10 %

B) Suojeltujen soiden pinta-alat metsäkasvillisuustyypeittäin, hehtaaria

 
Hemi- boreaalinen
Etelä- boreaalinen
Keski- boreaalinen
Pohjois- boreaalinen
Ei tiedossa
Yhteensä
Valtionmaiden perustetut suojelualueet
1 108
21 495
178 368
301 070
0
502 041
Valtionmaiden perustamattomat suojeluohjelmakohteet
1 060
28 116
112 890
110 705
0
252 771
Erämaa-alueet
0
0
0
240 582
0
240 582
Muut suojellut valtion alueet
18
988
4 268
48 303
0
53 577
Yksityismaiden suojelualueet
681
9 860
13 116
2 494
190
26 341
Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

Suojelualueet (Metsähallitus)

Soiden suojelu (Ymparisto.fi)

Kirjallisuus:

Aapala, K. (toim.) 2001. Soidensuojelualueverkon arviointi. Suomen ympäristökeskus. SY 490. Edita. Helsinki. 285 s.

Lindholm, T. ja Heikkilä, R. (toim.) 2006. Finland - land of mires. Suomen ympäristökeskus. SY 23. Helsinki. 270 s.