SU2 Soiden kunnostusojitus

Kunnostusojituksella tarkoitetaan aikaisemmin kaivettujen ojien perkaamista ja jo ojitetun suoalan lisäojitusta. näiden lisäksi kunnostusojituksen yhteydessä voidaan kaivaa ennestään ojittamattomille aloille niskaojia ja tehdä suolahdekkeisiin suuntautuvia pisto-ojia.

Uudisojitus tarkoittaa ojittamattomien suoalojen ensimmäistä ojittamista.

 A) Vuosittainen kunnostus- ja uudisojitusala, hehtaaria

Vuosi
Uudisojitus
Kunnostusojitus
1990
41 100
71 800
1991
36 300
63 600
1992
34 500
73 600
1993
25 800
79 700
1994
16 900
82 000
1995
15 300
78 700
1996
6 300
68 500
1997
7 800
81 300
1998
3 600
69 100
1999
3 400
81 400
2000
600
74 300
2001
0
82 700
2002
0
80 100
2003
0
67 500
2004
0
77 800
2005
0
68 800
2006
0
71 700
2007
0
67 100
2008
0
61 200
2009
0
68 800
2010
0
59 200
2011
0
58 400

 B) Kumulatiivinen kunnostus- ja uudisojitusala, hehtaaria

Vuosi
Uudisojitus
Kunnostusojitus
  Vuosi
Uudisojitus
Kunnostusojitus
1962
144 400
14 100
  1987
4 400 800
724 900
1963
302 900
27 500
  1988
4 470 200
764 700
1964
485 700
46 100
  1989
4 522 700
821 100
1965
695 600
65 100
  1990
4 563 800
892 900
1966
928 600
82 600
  1991
4 600 100
956 500
1967
1 203 100
113 500
  1992
4 634 600
1 030 100
1968
1 476 200
135 800
  1993
4 660 400
1 109 800
1969
1 770 300
164 100
  1994
4 677 300
1 191 800
1970
2 060 700
178 600
  1995
4 692 600
1 270 500
1971
2 305 700
206 200
  1996
4 698 900
1 339 000
1972
2 529 200
227 800
  1997
4 706 700
1 420 300
1973
2 745 300
247 300
  1998
4 710 300
1 489 400
1974
2 938 800
262 700
  1999
4 713 700
1 570 800
1975
3 137 700
283 500
  2000
4 714 300
1 645 100
1976
3 319 800
309 500
  2001
4 714 300
1 727 800
1977
3 481 900
349 100
  2002
4 714 300
1 807 900
1978
3 626 700
384 200
  2003
4 714 300
1 875 400
1979
3 743 800
419 900
  2004
4 714 300
1 953 200
1980
3 857 200
454 400
  2005
4 714 300
2 022 000
1981
3 957 000
485 000
  2006
4 714 300
2 093 700
1982
4 041 000
516 700
  2007
4 714 300
2 160 800
1983
4 125 600
547 400
  2008
4 714 300
2 222 000
1984
4 203 100
587 900
  2009
4 714 300
2 290 800
1985
4 273 100
635 200
  2010
4 714 300
2 350 000
1986
4 340 300
678 100
  2011
4 714 300
2 408 400

 Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 Linkit:

 MetINFO, Metsätilastollinen tietopalvelu (Metsäntutkimuslaitos)

 Kirjallisuus:

 Hökkä, H., Kaunisto, S., Korhonen, K. T., Päivänen, J., Reinikainen, A. ja Tomppo, E. 2002. Suomen suometsät 1951–1994.
 Metsätieteen aikakauskirja 2A/2002: 201–357.

 Laine, J., Päivänen, J. ja Vasander, H. 2002. Metsänkasvatuksen erityispiirteet turvemailla. Julkaisussa: Tapion taskukirja. Helsinki. S. 217–232

 Peltola, A. 2009. Metsätilastollinen vuosikirja. SVT Maa- metsä ja kalatalous 2009. Metsäntutkimuslaitos. 456 s.