SU7 Soiden pesimälinnut

Pesimälinnuston seuranta perustuu harrastajien ja ammattilaisten tekemiin säännöllisiin laskentoihin. Tärkein laskentamenetelmä on linjalaskenta. Vuodesta 2006 lähtien linjalaskentoja on tehty vakioreittiverkostolla, joka peittää koko maan tasaisin 25 kilometrin välein. Kuuden kilometrin mittaisia vakioreittejä on yhteensä 538 kappaletta. Vuosittain lasketaan 20–25 % reiteistä. Ennen vuotta 2006 laskijat suunnittelivat itse reittinsä annettujen ohjeiden mukaan.Linjalaskentojen lisäksi seurantatietoa karttuu myös piste- ja kartoituslaskennoista.

Linjalaskennassa kävellään ennaltamääriteltyä reittiä pitkin ja kirjataan muistiin kaikki havaitut lintuyksilöt. Laskenta tehdään alkukesästä, kun lintujen laulukausi on parhaimmillaan.Laskija pysähtyy reitillä 50 metrin välein kuuntelemaan. Kaikki havaitut linnut kirjataan muistiin joko 50 metriä leveältä pääsaralta tai tämän ulkopuoliselta apusaralta. Laskennassa havaitut linnut tulkitaan pareiksi vakiintuneen käytännön mukaan: esimerkiksi yksi laulava koiras tai korkeintaan viiden yksilön suuruinen käpylintuparvi tulkitaan yhdeksi pariksi

 Suolintujen kannankokoindeksit 1979–2012

(lajikohtaiset indeksiarvot puuttuvat toistaiseksi)
  1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Kurki
                             
Suokukko
                           
Kapustarinta
                             
Taivaanvuohi
                             
Pikkukuovi
                             
Liro
                             
Valkoviklo
                   
Niittykirvinen
                             
Keltavästäräkki
                             
Lapinsirkku
                             
Pohjansirkku
                             
Pajusirkku                              
Geometrinen keskiarvo
1,12
1,26
1,03
1,26
1,07
1,00
1,11
1,00
1,14
1,08
0,97
0,94
1,08
0,97
0,97

  ... jatkuu

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  
Kurki
                             
Suokukko
                             
Kapustarinta
                             
Taivaanvuohi
                             
Pikkukuovi
                             
Liro
                             
Valkoviklo
                             
Niittykirvinen
                             
Keltavästäräkki
                             
Lapinsirkku
                             
Pohjansirkku
                             
Pajusirkku                              
Geometrinen keskiarvo
0,96 0,99 0,95 0,97 0,88 0,86 0,91 0,92 0,98 0,91 0,76 0,83 0,88 0,65 0,65

  ... jatkuu

  2009 2010 2011 2012
Kurki
       
Suokukko
       
Kapustarinta
       
Taivaanvuohi
       
Pikkukuovi
       
Liro
       
Valkoviklo
       
Niittykirvinen
       
Keltavästäräkki
       
Lapinsirkku
       
Pohjansirkku
       
Pajusirkku        
Geometrinen keskiarvo
0,75 0,63 0,80 0,78
  Lataa tiedot taulukkomuodossa tästä