SV12 Sisävesien direktiivilajit

Direktiivilajit ovat luonnon monimuotoisuuteen viittaavissa EU:n direktiiveissä mainittuja lajeja. Tässä suhteessa merkittävimpiä ovat luonto- ja lintudirektiivit, joiden liitteissä luetellaan tärkeinä pidettyjä lajeja, jotka

  • ovat vaarassa hävitä
  • ovat kannan kooltaan tai levinneisyysalueeltaan pieniä
  • ovat hyviä esimerkkejä tietyn luonnonmaantieteellisen alueen (Suomessa boreaalinen ja alpiininen alue) ominaispiirteistä, tai
  • ovat endeemisiä lajeja.

Suotuisa suojelutaso on biologinen käsitekokonaisuus, jossa lajien populaatioiden elinvoimaisuuden arvoinnissa huomioimaan myös mm. levinneisyysalueen laajuus ja siinä tapahtuneet muutokset sekä lajien elinympäristöjen tila.

Lintudirektiivin lajien suojelutasoa ei ole vielä arvioitu Euroopassa yhtenevin menetelmin. Lintujen kannankehityksestä on kuitenkin olemassa suhteellisen hyvät tiedot usein jo 1900-luvun alkupuoliskolta lähtien. Näiden tietojen pohjalta on arvioitu lajien kantojen pääasiallista kehityssuuntaa ennen ja jälkeen vuoden 1990.

 
Luontodirektiivin lajien suojelutaso vuonna 2008

 
Alpiininen alue
Levinneisyys Populaatio Elinympäristö Ennuste Kokonaisarvio
Saukko Lutra lutra FV FV FV FV FV
Sammakko Rana temporaria FV FV FV FV FV
Siika Coregonus lavaretus FV FV FV FV FV
Lohi Salmo salar FV FV FV FV FV
Harjus Thymallus thymallus FV FV FV FV FV
Jokihelmisimpukka Margaritifera margaritifera FV XX FV FV FV
 
Boreaalinen alue
Levinneisyys Populaatio Elinympäristö Ennuste Kokonaisarvio
Euroopanmajava  Castor fiber
FV
FV
FV
FV
FV
Saukko Lutra lutra
FV
FV
FV
FV
FV
Saimaannorppa Pusa hispida saimensis   
FV
U2+
U1+
U2
U2+
Viitasammakko  Rana arvalis
FV
FV
FV
FV
FV
Sammakko  Rana temporaria
FV
FV
FV
FV
FV
Rupilisko Triturus cristatus
FV
FV
U1
XX
U1
Toutain Aspius aspius
FV
FV
FV
FV
FV
Muikku Coregonus albula 
FV
FV
FV
FV
FV
Siika Coregonus lavaretus 
FV
FV
FV
FV
FV
Kivisimppu Cottus gobio
FV
FV
FV
FV
FV
Nahkiainen Lampetra fluviatilis
FV
FV
FV
FV
FV
Pikkunahkiainen Lampetra planeri
FV
FV
FV
FV
FV
Lohi Salmo salar
FV
FV
FV
FV
FV
Harjus Thymallus thymallus
FV
FV
FV
FV
FV
Jokirapu Astacus astacus
FV
FV
FV
FV
FV
Verijuotikas Hirudo medicinalis
FV
XX
FV
XX
XX
Jokihelmisimpukka  Margaritifera margaritifera 
FV
U1
U1
U1
U1
Vuollejokisimpukka Unio crassus  
FV
FV
FV
FV
FV
Jättisukeltaja  Dytiscus latissimus
FV
FV
FV
FV
FV
Isolampisukeltaja  Graphoderus bilineatus
FV
FV
FV
FV
FV
Viherukonkorento Aeshna viridis 
FV
U1-
U1-
U1-
U1-
Sirolampikorento  Leucorrhinia albifrons 
FV
FV
FV
FV
FV
Lummelampikorento  Leucorrhinia caudalis 
FV
FV
FV
FV
FV
Täplälampikorento  Leucorrhinia pectoralis 
FV
FV
FV
FV
FV
Kirjojokikorento Ophiogomphus cecilia 
FV
FV
U1
FV
U1
Idänkirsikorento Sympecma paedisca
XX
XX
FV
XX
XX
Notkeanäkinruoho Najas flexilis 
FV
XX
U1
U1
U1
Hentonäkinruoho Najas tenuissima    
FV
U1
U1
U1
U1

Lintudirektiivin lajien kantojen kehitys 

   
1900–1989
1990–2010
Kuikka Gavia arctica
0
+
Kaakkuri Gavia stellata
-
0
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus
-
-
Kaulushaikara Botaurus stellaris
+
+
Pikkujoutsen Cygnus columbianus
?
?
Laulujoutsen Cygnus cygnus
-
+
Uivelo Mergus albellus
+
0
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus
+
+
Kalasääski Pandion haliaetus
-
+
Luhtahuitti Porzana porzana
0
-
Pikkulokki Larus minutus
+
+
Kalatiira Sterna hirundo
-
+
Mustatiira Chlidonias niger
+
+
Kuningaskalastaja Alcedo atthis
+
+

Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

 

Kirjalllisuus:

Liukko, U-M. ja Raunio, A. (toim.) 2008. Luontotyyppien ja lajien seuranta luonto- ja lintudirektiiveissä. Suomen ympäristö 14. Suomen ympäristökeskus. 429 s. Vammala.