SV3 Haitalliset aineet


A) Raskasmetallien kuormitus sisävesiin (kg/v)

Vuosi
Kadmium
Lyijy
Elohopea
  Vuosi
Kadmium
Lyijy
Elohopea
1983
1707,1
63,4
 
1998
90,5
165,8
9,6
1984
193,2
612,1
78,0
 
1999
77,5
181,9
8,3
1985
532,4
1363,6
70,2
 
2000
53,2
139,3
9,9
1986
517,4
2018,8
67,9
 
2001
42,7
174,3
8,8
1987
463,3
1686,0
30,1
 
2002
47,3
111,56
5,7
1988
366,1
3816,6
73,1
 
2003
131,21
101,1
5,7
1989
374,4
4176,8
56,5
 
2004
39,64
79,71
2,8
1990
92,0
1798,9
37,5
 
2005
38,17
134,51
3,1
1991
45,1
950,4
22,3
 
2006
25,40
166,40
7,3
1992
141,4
686,2
25,8
 
2007
65,56
305,05
9,5
1993
50,0
764,7
24,7
  2008
77,30
318,35
8,7
1994
61,9
339,3
13,8
  2009
32,97
235,14
6,1
1995
85,1
297,1
14,1
  2010
42,26
199,99
3,4
1996
67,2
236,5
10,3
  2011
47,47
187,91
3,7
1997
71,8
173,3
13,2
         


B) Raskasmetallien pitoisuudet jokivesissä (µg/l)

Vuosi
Kadmium
Lyijy
Arseeni
1994
0,55
0,59
1995
0,03
0,54
0,60
1996
0,04
0,64
0,64
1997
0,04
0,57
0,60
1998
0,04
0,60
0,63
1999
0,03
0,52
0,62
2000
0,04
0,56
0,61
2001
0,03
0,54
0,58
2002
0,02
0,40
0,59
2003
0,03
0,35
0,62
2004
0,04
0,46
0,60
2005
0,03
0,51
0,61
2006
0,05
0,47
0,61
2007
0,05
0,51
0,56
2008
0,03
0,56
0,57
2009
0,03
0,46
0,58
2010
0,02
0,43
0,53
2011
0,03
0,45
0,57
   Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

Ympäristön kemikalisoituminen (ymparisto.fi)

Kirjallisuus:

Mannio, J. ja Vuorenmaa, J. 2004. Acidification and trace metals in lakes. Teoksessa: Eloranta, P. (toim.) 2004. Inland and Coastal Waters of Finland. Helsingin yliopisto. 137 s.