SV5 Vesistöjen säännöstely

Vesistöjen säännöstely tarkoittaa vedenkorkeuden tai virtaaman muuttamista padon tai vesivoimalaitosrakenteiden avulla. Säännöstelyhankkeista huolehtivat voimayhtiöt sekä valtion vastuulla olevien hankkeiden osalta alueelliset ympäristökeskukset.

A) Kumulatiivinen säännösteltyjen järvien pinta-ala (km2)

Vuosi     Vuosi  
<1900
14,4
  1962
5 343,3
1921
15,6
  1963
5 364,5
1922
32,7
  1964
8 367,5
1923
293,7
  1965
8 920,1
1924
300,4
  1966
9 018,0
1925
336,1
  1967
9 364,8
1930
346,4
  1968
9 429,9
1931
346,6
  1969
9 432,7
1936
363,4
  1970
9 672,5
1937
457,4
  1971
9 688,4
1938
514,1
  1972
10 720,6
1940
538,2
  1973
10 731,6
1941
556,0
  1974
10 770,9
1946
1 657,4
  1975
11 075,6
1948
1 672,5
  1976
11 183,2
1949
1 881,1
  1977
11 294,4
1950
1 886,9
  1978
11 306,4
1951
3 072,7
  1979
12 430,4
1952
3 077,8
  1980
12 622,4
1953
3 105,5
  1981
12 803,4
1954
3 242,0
  1982
13 094,8
1955
3 335,0
  1983
13 116,2
1956
3 449,5
  1984
13 143,3
1957
3 560,6
  1985
13 145,7
1958
3 674,5
  1986
13 185,4
1959
3 817,9
  1987
13 195,9
1960
4 257,6
  1988
13 197,1
1961
4 820,8
  1989
13 197,3

*Taulukosta puuttuvina vuosina ei ole aloitettu uusia säännöstelyhankkeita.

B) Säännöstellyn järvipinta-alan säännöstelyväli

Säännöstelyväli
Pinta-ala (km2)
Osuus
>5 m
473
4 %
4-5 m
516
4 %
3-4 m
284
2 %
2-3 m
2 757
21 %
1-2 m
2 846
21 %
0-1 m
6 511
49 %

Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

Lähde:

Suomen ympäristökeskus

Linkit:

Vesistöjen säännöstely (www.ymparisto.fi)

Kirjallisuus:

Hellsten, S. & Marttunen, M. 2004. Järvien säännöstely. Teoksessa: Walls, M. & Rönkä, M. (toim.) Veden varassa. Ss. 151-156. Edita. Helsinki.