SV6 Levien runsaus

Kloroflylli-a-pitoisuuksia on mitattu erikseen vähähumuksisissa ja humuspitoisissa järvissä. Klorofylli-a on lehtivihreää ja sen avulla mitataan yhteyttävien levien määrää vedessä. Yhteyttävien levien määrä on suoraan verrannollinen järvien rehevyystasoon. Humus on eloperäistä ainetta, jota on suurimmassa osassa Suomen vesistöistä luonnostaan. Humus värjää veden rusehtavaksi, mutta ei samenna sitä. Vähähumuksisten järvien väriluku on alle 30, humuksisten 30-90 ja runsashumuksisten yli 90.

Levähavaintoindeksi osoittaa sinilevähavaintojen suhteellisen määrän painotettuna levän runsaudella. Leväseurannassa on mukana yli 300 havaintopaikkaa sisävesillä ja merialueilla, ja niitä seurataan viikoittain kesäkuusta syyskuulle. Tässä indikaattorissa ovat mukana ainoastaan järvien havaintopisteet.


A) Klorofylli-a pitoisuus pintavedessä (mg/m3)

Vuosi
Vähähumuksiset järvet
Humusjärvet
1982
4,54
8,41
1983
4,66
8,57
1984
4,22
8,87
1985
4,89
8,20
1986
4,10
8,04
1987
4,20
7,96
1988
4,41
10,30
1989
5,26
8,25
1990
3,96
7,15
1991
4,20
7,80
1992
4,12
6,98
1993
4,04
7,52
1994
4,01
7,15
1995
3,72
6,76
1996
3,18
6,55
1997
3,41
8,14
1998
3,75
7,77
1999
3,83
8,83
2000
4,51
8,77
2001
4,18
8,43
2002
3,92
8,84
2003
3,62
8,26
2004
4,80
6,96
2005
4,22
7,93


B) Havaitut sinileväkukinnat (leväindeksi)

Vuosi
25%
minimi
mediaani
maksimi
75%
1998
0,1
0,0
0,2
0,4
0,3
1999
0,2
0,0
0,3
0,5
0,3
2000
0,2
0,0
0,3
0,4
0,3
2001
0,1
0,0
0,3
0,4
0,3
2002
0,2
0,1
0,3
0,5
0,4
2003
0,1
0,0
0,2
0,3
0,3
2004
0,2
0,0
0,2
0,3
0,2
2005
0,1
0,0
0,3
0,4
0,3
2006
0,1
0,0
0,3
0,4
0,4
2007
0,1
0,0
0,3
0,5
0,3
2008
0,1
0,0
0,2
0,2
0,2
2009
0,2
0,0
0,2
0,3
0,2
2010
0,2
0,0
0,2
0,3
0,2
2011
0,2
0,0
0,2
0,4
0,3
2012
0,1
0,0
0,2
0,3
0,2

   Lataa taulukot omalle koneellesi tästä