TU5 Tuntureiden pesimälinnut

Indikaattorilajien valinnassa tunturilintuihin on laskettu mukaan kaikki yhtenäiskoordinaatiston pohjoiskoordinaatin 76 pohjoispuolella tehdyistä laskennoista kertyneet havainnot kapustarinnasta, niittykirvisestä, sinirinnasta, kivitaskusta,  järripeiposta ja urpiaisesta. Lapinsirkun osalta mukaan on otettu kaikki havainnot, koska toisin kuin ensiksi mainitut lajit lapinsirkku on yleinen ainostaan tunturielinympäristöissä. Aineisto perustuu 17 linja- tai pistelaskentareittiin, jotka on laskettu vähintään kahteen kertaan vuosina 1996-2010.

Pesimälinnuston seuranta perustuu osaksi vapaaehtoisten lintuharrastajien ja osaksi palkattujen tutkijoiden tekemiin seurantalaskentoihin. Tärkein laskentamuoto ovat linjalaskennat, joita on vuodesta 2006 lähtien tehty koko Suomen 25 kilometrin välein kattavalla vakioreittiverkostolla. Kuusi kilometriä pitkiä reittejä on yhteensä 538 ja niistä lasketaan vuosittain 20–25 %. Vuotta 2006 ennen laskentareitit olivat laskijoiden itse valitsemia. Linjalaskentojen lisäksi seurantatietoa kertyy piste- ja kartoituslaskennoista.

Linjalaskennassa kuljetaan etukäteen määriteltyä suoraa reittiä ja kirjataan ylös kaikki havaitut lintuyksilöt. Laskenta tehdään lintujen parhaaseen lauluaikaan alkukesällä. Reitillä pysähdytään kuuntelemaan lintuja vähintään 50 metrin välein ja havainnot kirjataan muistiin erikseen 50 metrin levyiseltä pääsaralta sekä tämän ulkopuoliselta apusaralta. Reitin varrella havaitut linnut tulkitaan pareiksi vakiintuneen käytännön mukaan: yhdeksi pariksi kirjataan mm. jokainen laulava koiras, mutta varhain pesivien lintujen kohdalla parihavainnoksi voidaan tulkita usean yksilön muodostama lentopoikuenkin.

 Tunturilintujen kannankehitysindeksit 1996–2010

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kapustarinta
100,0 200,0 300,0 223,4 101,7 157,0 163,0 151,0 86,1 193,7 215,3 86,1 172,2 150,7 258,3
Niittykirvinen
100,0 145,7 111,3 95,5 148,1 81,0 55,0 94,2 66,2 133,1 58,1 79,1 87,1 33,3 36,8
Sinirinta
100,0 100,3 96,6 107,5 155,3 56,5 89,0 102,3 79,6 83,9 88,1 107,5 96,9 63,3 69,5
Kivitasku
100,0 20,0 140,0 160,1 160,3 19,3 3,2 38,8 25,9 61,4 16,2 51,7 29,1 22,6 29,1
Järripeippo
100,0 139,2 160,4 232,8 212,7 166,5 105,9 154,4 203,2 328,2 102,1 86,1 86,1 70,1 78,9
Urpiainen
100,0 104,0 166,1 224,0 155,2 141,1 52,5 219,0 161,2 98,4 64,5 105,9 74,1 59,6 40,0
Lapinsirkku
100,0 71,9 84,1 97,1 63,7 75,3 110,6 44,4 17,9 36,3 30,7 66,2 96,9 49,9 159,8
Geometrinen keskiarvo
100,0 93,1 139,2 151,8 134,3 81,8 55,2 97,7 68,2 106,5 62,2 81,0 82,6 54,9 71,7
 Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 Halutessasi käyttää näitä tietoja esimerkiksi johonkin julkaisuun, otathan yhteyttä: Aleksi Lehikoinen