TU9 Tuntureiden direktiivilajit

Direktiivilajit ovat luonnon monimuotoisuuteen viittaavissa EU:n direktiiveissä mainittuja lajeja. Tässä suhteessa merkittävimpiä ovat luonto- ja lintudirektiivit, joiden liitteissä luetellaan tärkeinä pidettyjä lajeja, jotka

  • ovat vaarassa hävitä
  • ovat kannan kooltaan tai levinneisyysalueeltaan pieniä
  • ovat hyviä esimerkkejä tietyn luonnonmaantieteellisen alueen (Suomessa boreaalinen ja alpiininen alue) ominaispiirteistä, tai
  • ovat endeemisiä lajeja.

Suotuisa suojelutaso on biologinen käsitekokonaisuus, jossa lajien populaatioiden elinvoimaisuuden arvoinnissa huomioimaan myös mm. levinneisyysalueen laajuus ja siinä tapahtuneet muutokset sekä lajien elinympäristöjen tila.

Lintudirektiivin lajien suojelutasoa ei ole vielä arvioitu Euroopassa yhtenevin menetelmin. Lintujen kannankehityksestä on kuitenkin olemassa suhteellisen hyvät tiedot usein jo 1900-luvun alkupuoliskolta lähtien. Näiden tietojen pohjalta on arvioitu lajien kantojen pääasiallista kehityssuuntaa ennen ja jälkeen vuoden 1990.

 
Luontodirektiivin lajien suojelutaso vuonna 2008

 
Boreaalinen alue
Levinneisyys Populaatio Elinympäristö Ennuste Kokonaisarvio
Ahma Gulo gulo
FV
FV
FV
FV
FV
Metsäjänis Lepus timidus
FV
FV
FV
FV
FV
Naali Vulpes lagopus
FV
U2-
FV
U2
U2-
Tundrasinisiipi  Agriades glandon ssp. aquilo
FV
FV
FV
FV
FV
Kääpiöhopeatäplä  Clossiana improba  ssp. improbula
FV
FV
FV
FV
FV
Pohjanvalkotäpläpaksupää  Hesperia comma  ssp. catena   
FV
FV
FV
FV
FV
Tundrasara Carex holostoma
FV
FV
FV
FV
FV
Pahtakeltto Crepis tectorum ssp. nigrescens
FV
U2
U1-
U1
U2
Myyränporras Diplazium sibiricum
FV
FV
FV
FV
FV
Tuoksualvejuuri Dryopteris fragrans
FV
FV
FV
FV
FV
Pahtahietaorvokki Viola rupestris ssp. relicta
FV
FV
FV
FV
FV
Isotorasammal Cynodontium suecicum
XX
XX
XX
XX
XX
Pohjankellosammal Encalypta mutica
FV
U1
FV
U1
U1
Lapinpahtasammal Orthothecium lapponicum
FV
XX
FV
XX
XX

Lintudirektiivin lajien kantojen kehitys 

   
1900–1989
1990–2010
Kiljuhanhi Anser erythropus
-
-
Tunturihaukka Falco rusticollus
-
0
Kapustarinta Pluvialis apricaria
+
0
Keräkurmitsa Chadarius morinellus
-
0
Punakuiri Limosa lapponica
+
0
Tunturipöllö Bubo scandiacus
-
0

Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

 

Kirjalllisuus:

Liukko, U-M. ja Raunio, A. (toim.) 2008. Luontotyyppien ja lajien seuranta luonto- ja lintudirektiiveissä. Suomen ympäristö 14. Suomen ympäristökeskus. 429 s. Vammala.