Luonnontila-sivuston päämääränä on Suomen luonnon monimuotoisuutta koskevan seuranta- ja tutkimustiedon avoin välittäminen. Sivuston tarjoaa käyttäjälleen laajat oikeudet sen sisällön hyödyntämiseen:


Tekstit

Luonnontilan tekstejä saa lainata muuttamattomina, mikäli niiden lähde esitetään selkeästi. Lähdeviittaus kannattaa tehdä suositellun viittauskäytännön mukaan.


Lukuarvot

Taulukkomuotoiset lukuarvot voi kopioda omalle koneelle. Indikaattorikohtaisilta taustatietosivuilta voit ladata indikaattoridatan suoraan Excel-tiedostoina. Pääset silloin muokkaamaan Luonnontilan kuvaajia omaan käyttöösi sopiviksi, mutta itse lukuarvoja ei luonnollisestikaan tule muuttaa. Lähdetiedot tulee ilmoittaa suositellun viittauskäytännön mukaan.


Valokuvat

Kaikki Luonnontilan valokuvat ovat vapaasti kopioitavissa ja käytettävissä ei-kaupallisiin tarkoituksiin, ellei kuvan yhteydessä ole toisin mainittu. Kuvan lähteenä on mainittava Luonnontila.


Graafiset elemenit

Luonnontilan logo on suojattu tavaramerkillä. Sitä kuten muitakaan sivuston graafisen yleisilmeen muodostavia elementtejä ei tule käyttää tai muokata omiin tarkoituksiin ilman erillistä lupaa.


Lähdekoodi

Luonnontila-sivuston lähdekoodi on kaikkien vapaasti kopioitavissa, muokattavissa ja edelleenjaettavissa. Luonnontila käyttää Joomla! -julkaisujärjestelmää, joka on avointa lähdekoodia määrittelevän GLP-lisenssin alainen ohjelma. Myös Luonnontila-sivustoa varten luodut CSS-tyylit ja valikkorakenteet ovat kaikkien kopioitavissa ja muokattavissa.