Elinympäristöt

Elinympäristöt on Luonnontilassa jaettu Suomen lajiston ja luontotyyppien uhanalaisuuden arviointeja mukaillen yhdeksään pääelinympäristötyyppiin. Elinympäristöt on järjestetty pinta-alan mukaan laajimmasta pienialaisimpaan: metsät, suot, Itämeri, sisävedet, maatalousympäristöt, tunturit, rakennetut ympäristöt, rannat sekä kalliot ja harjut.

Kukin pääelinympäristö on kuvattu tarkemmin tämän Elinympäristöt-valikon sisälehdillä. Siinä missä joidenkin elinympäristöjen rajaaminen on hieman muita selkeämpää (esim. Itämeri ja maatalousympäristöt), ovat useimpien muiden elinympäristöjen määritelmät kuitenkin tulkinnanvaraisia. Esimerkiksi metsien, soiden ja tuntureiden välillä on kyse ennemminkin lähes täydellisistä jatkumoista kuin selvärajaisista yksiköistä.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit