IM3 Keskilämpötila

Tämä on paineindikaattori (P = pressure = paine). DPSIR = drivers (taustavoimat), pressures (paineet), state (tila), impacts (vaikutukset), responses (toimenpiteet).
>> Indikaattorin taustatiedot

Kehitys

Tasaiseksi, lineaarikseksi muutokseksi tulkittuna Suomen keskilämpötila on noussut viimeksi kuluneen sadan vuoden aikana noin asteen. Jos taas tarkastellaan esimerkiksi vuosilämpötilojen kymmenen vuoden liukuvan keskiarvon kehitystä, on koko maan keskilämpötila noussut reilusta asteesta lähes kolmeen eli miltei kaksi astetta.

1930-luvun lämpökausi näkyy kuvaajissa selvänä piikkinä. Tämä ilmeisesti merivirtojen luonnollisesta heilahtelusta johtunut lämpeneminen oli voimakkainta pohjoisen pallonpuoliskon pohjoisosissa. Lämpökausi jäi kuitenkin tilapäiseksi, ja keskilämpötilat ennemminkin laskivat sen jälkeen 1990-luvun alkuun saakka. 90-luvulla suuntaus kääntyi selvästi ylöspäin. 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen oli jo keskimäärin lämpimämpi kuin 1930-luku.

Maantieteellisesti tarkasteltuna keskilämpötilojen muutoksessa ei ole kovin huomattavia eroja. Lämpeneminen näyttäisi olleen jonkin verran voimakkaampaa Etelä-Suomen havaintopisteillä, mutta yksittäisten havaintopisteiden aikasarjoja on tulkittava varoen ilmaston luonnollisesta vaihtelusta ja esimerkiksi kaupungistumisen vaikutuksesta johtuen.

Vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

Keskilämpötila on luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvin karkea mittari, mutta se kertoo kuitenkin havainnollisesti muutoksen pääsuunnasta ja kokonaismittakaavasta. Kun keskilämpötila nousee, esimerkiksi talvet keskimäärin lyhentyvät ja kasvien yhteyttämiselle otollinen ajanjakso pidentyy. Tämä mahdollistaa lukuisten eteläisten lajien leviämisen maahamme ja saattaa toisaalta ajaa pohjoisia lajeja muun muassa lisääntyvän kilpailun vaikutuksesta ahdinkoon.

Suomesssa havaittu 1–2 asteen keskilämpötilan nousu näkyy jo monin tavoin lajien esiintymisessä. Esimerksi maassamme on havaittu runsaasti uusia eteläisiä perhos- ja lintulajeja, jotka liikkuvina eläiminä reagoivat lämpenemiseen nopeasti. Pohjois-Suomessa jotkin pohjoisen luonnon erityisympäristöt alkaneet muuttua – mm. palsasuot sulavat.

Keskilämpötilaa tarkemmin yksittäisten eliöiden elinmahdollisuuksiin ja elonkiertoon vaikuttavista tekijöistä kertovat esimerkiksi kasvukauden pituutta sekä lumi- ja jääpeitettä kuvaavat indikaattorit. Myös vuosikeskiarvojen alle peittyvät satunnaistapahtumat kuten esimerksi poikkeuksellisen kovat sateet, kuivat jaksot, kylmät lämpötilat ja kovat tuulet vaikuttavat suoraan yksilöiden ja jopa lajien menestykseen.

Tämä indikaattori päivitetään 2–5 vuoden välein.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit