IT12 Itämeren direktiivilajit

  Tämä on vaikutusindikaattori (I = impact = vaikutus). DPSIR: drivers (taustavoimat), pressures (paineet), state (tila), impact (vaikutus), responses (toimenpiteet)
>> Indikaattorin taustatiedot

Luontodirektiivin lajien suojelutaso

 

Suomen merialueilla esiintyy viisi luontodirektiivin lajia. Ne ovat ensisijaisesti murtoveden lajeja. Putkilokasvit upossarpio ja nelilehtivesikuusi elävät matalissa vesissä, jotka ovat tyypillisiä maankohoamisrannikoille. Myös meriuposkuoriainen suosii lahtien ja lahdelmien matalavetisiä ympäristöjä.

Harmaahylkeet ja itämerennorpat puolestaan asuttavat laajoja elinalueita, ja myös liikkuvat valtioiden aluevesiltä toisille. Sen tähden niiden kannan kokoa voidaan arvioida ainoastaan merialueittain, riippumatta valtioiden aluevesirajoista (ks. IT9).

Vain yhden luontodirektiivin merilajin suojelutaso on arvioitu suotuisaksi. Tämä on harmaahylje, jonka populaatio on Suomen alueilla kasvanut yli kolminkertaiseksi tutkitulla ajanjaksolla.

Itämerennorpan, upossarpion, meriuposkuoriaisen ja nelilehtivesikuusen suojelutason on arvioitu edustavan luokkaa epäsuotuisa-riittämätön. Itämerennorpan kohdalla epäsuotuisa suojelutaso johtuu kannan heikentyneestä kehityksestä erityisesti Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Upossarpion ja meriuposkuoriaisen elinympäristöjen tila on arvioitu heikoksi, minkä seurauksena lajien tulevaisuuden ennusteet ovat huonontuneet, ja siksi myös lajien tila on arvioitu epäsuotuisaksi. Nelilehtivesikuusen elinympäristö on puolestaan pienentynyt umpeenkasvun seurauksena.

 
Luontodirektiivin lajit
Harmaahylje Halichoerus grypus
Itämerennorppa Pusa hispida botnica
Meriuposkuoriainen Macroplea pubipennis
Upossarpio Alisma wahlenbergii
Nelilehtivesikuusi Hippuris tetraphylla
 
 
Lintudirektiivin lajit
Valkoposkihanhi Branta leucopsis
Allihaahka Polysticta stelleri
Pikkutiira Sterna albifrons
Räyskä Sterna caspia
Lapintiira Sterna paradisaea

Lintudirektiivin lajien kantojen kehitys

 

 
   

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit