ME16 Metsien direktiiviluontotyypit

  Tämä on vaikutusindikaattori (I = impact = vaikutus). DPSIR: drivers (taustavoimat), pressures (paineet), state (tila), impact (vaikutus), responses (toimenpiteet)  
>> Indikaattorin taustatiedot

Nykyinen suojelutaso

 

EU:n luontodirektiivissä mainituista luontotyypeistä metsinä käsitellään tässä yhteydessä kuusi. Niitä kaikkia esiintyy boreaalisella alueella ja kahta lisäksi alpiinisella alueella. Kaikki puustoiset luontotyypit eivät sisälly tähän indikaattoriin: maankohoamisrannikon primääri- sukkessiovaiheen metsät sekä tulvametsät on liitetty rantojen yhteyteen, puustoiset suot ja metsäluhdat soihin, ja tunturikoivikot tunturielinympäristöön.

Kahden alpiinisella alueella esiintyvän metsäluontotyypin suojelutaso on arvioitu suotuisaksi. Porojen ylilaidunnus on voinut vaikuttaa alpiinisten luonnonmetsien ja lehtojen tilaan, mutta sen vaikutukset ovat olleet kokonaisuudessaan pieniä, erityisesti verrattaessa boreaalisen alueen metsäluonnon muutoksiin.

Boreaalisella alueella kaikkien metsäluontotyyppien suojelutaso on arvioitu epäsuotuisaksi. Harjumetsien tila on kaikkein huonoin. Niiden pinta-ala ei ole olennaisesti muuttunut, mutta niiden laatu on heikentynyt huomattavasti. Metsäpalojen väheneminen on johtanut puuston latvuston sulkeutumiseen. Typpilaskeuma on edelleen kiihdyttänyt sulkeutumista. Siten latvuston läpi suodattuvan valon määrä on pienentynyt, ja monien harjumetsille ominaisten lajien elinolosuhteet ovat heikentyneet.

Metsäluontotyyppien levinneisyys ei ole merkittävästi muuttunut. Raviini- ja rinnelehtoja lukuun ottamatta kaikkien luontodirektiivin metsäluontotyyppien kokonaispinta-alan arvioidaan kuitenkin pienentyneen. Myös luontotyyppien rakenne ja toiminta ovat heikentyneet.

Metsätalous on edelleen metsien luontotyyppien suurin uhka. Tulevaisuudessa energiapuun korjuu lisää metsäluontoon kohdistuvaa painetta, sillä se todennäköisesti vähentää lahopuun määrää ja lahopuulla elävien lajien monimuotoisuutta. Esimerkiksi jalopuumetsien lajistolle ongelmia aiheuttaa lisäksi metsiköiden pieni koko ja eristyneisyys.
 
 
Suojelutasoluokittelu
Suotuisa
Epäsuotuisa-riittämätön
Epäsuotuisa-riittämätön, mutta paraneva
Epäsuotuisa-riittämätön ja heikkenevä
Epäsuotuisa-huono
Epäsuotuisa-huono, mutta paraneva
Epäsuotuisa-huono ja heikkenevä
Ei tiedossa
   

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit