RN10 Lintukosteikkojen hoito

Tämä on toimenpideindikaattori (R = resposes = toimenpiteet). DPSIR: drivers (taustavoimat), pressures (paineet), state (tila), impact (vaikutus), responses (toimenpiteet) Lintukosteikkojen kunnostuksia ei toteutettu ennen vuotta 1990 (kehys). Vuoden 1990 jälkeen kiireellisimmistä kohteista on kunnostettu lähes 40 % (nuoli).

>> Indikaattorin taustatiedot

Kehitys

Suomen ympäristökeskuksen laatiman arvion mukaan 163 lintuvesiensuojeluohjelman kohdetta tarvitsee kiireellisiä kunnostustoimenpiteitä. Vuonna 1982 laadittuun suojeluohjelmaan kuuluu yhteensä 287 kohdetta, joiden kattama kokonaispinta-ala on 75 000 hehtaaria.

Vuoteen 2007 mennessä 163 kiireellisimmästä kohteesta oli kunnostettu tai kunnostuksen kohteena 38 %. Suunnitteluvaiheessa oli 18 % ja ilman suunnitelmaa 44 % kohteista.

Vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

Tämä indikaattori päivitettään seuraavan kerran vuoden 2010 lopulla.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit