SV15 Direktiiviluontotyypit

  Tämä on vaikutusindikaattori (I = impact = vaikutus). DPSIR: drivers (taustavoimat), pressures (paineet), state (tila), impact (vaikutus), responses (toimenpiteet)  
>> Indikaattorin taustatiedot

Nykyinen suojelutaso

 

EU:n luontodirektiiviin sisältyy 10 sisävesien luontotyyppiä. Näihin lukeutuu viisi järvi- ja lampityyppiä, kolme virtavesityyppiä ja kaksi lähdetyyppiä. Seitsemän sisävesien luontotyyppiä esiintyy sekä boreaalisella että alpiinisella alueella, mutta loput kolme rajoittuvat luontaisesti boreaaliselle alueelle.

Sisävesien luontotyyppien suojelutaso on alpiinisella alueella suotuisa. Järvet ovat pääasiassa luonnontilaisia, ja maankäyttö aiheuttaa vain melko vähäisiä paineita. Boreaalisella alueella sisävesien luontotyyppien tila on suurimmaksi osaksi epäsuotuisa, sillä vain alueen pohjoisimmissa osissa esiintyvien tunturijokien tila on arvioitu suotuisaksi.

Luontaisesti runsasravinteisten järvien suojelutaso on arvioitu luokkaan epäsuotuisa-huono. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että näiden järvien esiintyminen painottuu Etelä-Suomeen, jossa ravinteiden kuormitus maatalouslähteistä ja yhdyskunnista on alkanut aikaisemmin ja ollut voimakkaampaa kuin muualla Suomessa. Lähteet ja lähdesuot sekä pikkujoet ja purot on arvioitu suojelutasoltaan luokkaan epäsuotuisa-huono, mutta paraneva.

Sisävesien luontotyyppien kokonaisala tai levinneisyys ei ole muuttunut merkittävästi. Sen sijaan niiden suojelutasoa heikentävät luontotyypin nykyinen rakenne ja toiminta sekä tulevaisuuden ennuste. Eräiden pienialaisten sisävesien luontotyyppien, kuten pienten jokien ja purojen, lähteiden ja lähdesoiden sekä huurresammallähteiden kokonaisala on kuitenkin myös pienentynyt, sillä joitakin esiintymiä on kadonnut erityisesti maamme etelä- ja keskiosissa. Lue lisää sisävesien kohtaamista uhkista SV13 Uhanalaiset luontotyypit.

 
Suojelutasoluokittelu
Suotuisa
Epäsuotuisa-riittämätön
Epäsuotuisa-riittämätön mutta paraneva
Epäsuotuisa-riittämätön ja heikkenevä
Epäsuotuisa-huono
Epäsuotuisa-huono mutta paraneva
Epäsuotuisa-huono ja heikkenevä
Ei tiedossa
   

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit