Suot

Suot ovat Suomen toiseksi yleisin elinympäristötyyppi. Yhteensä soita on hieman alle yhdeksän miljoonaa hehtaaria, joka vastaa 20 % Suomen kokonaispinta-alasta ja 28 % maa-alasta. Soita ensisijaisena elinympäristönään käyttävän lajiston osuus koko Suomen tunnetusta lajistosta on noin 4 %. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin mitä soiden pinta-alaosuuden perustella voisi odottaa.

Suot ovatkin konaisuudessaan varsin niukkalajisia. Toisaalta puustoisilla soilla - etenkin korvissa - esiintyy paljon lajeja, joiden ensisijainen elinympäristö on metsät. Monet metsälajit käyttävät myös avosoita osana elinpiiriään. Suomella on erityisvastuu suolajien- ja elinympäristöjen suojelemisesta, sillä Suomi on suhteellisesti maailman soisin maa.

Suomen soista 19 % on avosoita, 55 % rämeitä ja 26 % korpia. Avosoiden osuus suoalasta on maan eteläosassa vain noin neljäsosa siitä, mitä se on Pohjois-Suomessa. Ravinteikkaita lettoja on koko maassa jäljellä enää vähän, vain alle kaksi prosenttia kokonaissuoalasta. Hyvin tunnetusta lajistosta 19 % on nevojen, 17 % lettojen, 26 % rämeiden ja 23 % korpien lajeja. Letot ovat niiden pieneen pinta-alan nähden selvästi lajirikkaimpia suoelinympäristöjä. Suolajeja on suhteellisesti eniten sammalissa ja putkilokasveissa.

Mitä ja missä

 

Soilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia elinympäristöjä, joiden maata peittää turvekerros tai joilla suokasvillisuuden osuus pintakasvilisuudesta on vähintään 75 %. Tämän luokittelun mukaan esimerkiksi korvet ovat soita eivätkä metsiä, vaikka niillä voikin kasvaa järeää puustoa. Todellisuudessa metsien ja soiden välillä vallitsee täydellinen jatkumo ja rajanveto niiden välille on aina jossain määrin keinotekoista. Luonnon monimuotoisuuden kannalta suometsien käsitteleminen soiden yhteydessä on kuitenkin siinä mielessä perusteltua, että niiden tila on suuresti muuttunut laajamittaisten ojitusten myötä.

Soita on eniten Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa, jossa niiden osuus maapinta-alasta on lähes puolet. Soita on runsaasti myös Etelä-Lapissa, Koillismalla, Kainuussa, Pohjanmaalla sekä Pohjois-Karjalassa. Eteläisimmässä Suomessa soita on ollut alunperinkin vähiten, mutta siellä myös soiden ojittaminen pelloiksi ja metsätalouskäyttöön on ollut yleisintä.

 

 

 

 
   

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit