SU13 Direktiiviluontotyypit

  Tämä on vaikutusindikaattori (I = impact = vaikutus). DPSIR: drivers (taustavoimat), pressures (paineet), state (tila), impact (vaikutus), responses (toimenpiteet) Kohtalainen negatiivinen trendi 1900-luvulla ennen vuotta 1990 (kehys). Lievä negatiivinen trendi vuoden 1990 jälkeen (nuoli).
>> Indikaattorin taustatiedot

Nykyinen suojelutaso

 

Luontodirektiivin luontotyypeistä kymmenen edustaa soita. Näistä seitsemää esiintyy sekä boreaalisella että alpiinisella alueella, kolmea vain boreaalisella alueella. Pohjoisten, alpiinisen alueen suotyyppien suojelutaso on pääasiassa suotuisa. Vain palsasuot on sijoitettu luokkaan epäsuotuisa-riittämätön.

Kaikkien boreaalisen alueen soiden suojelutaso on epäsuotuisa. Tämä johtuu pääasiassa luontotyypin pinta-alan pienenemisestä, sen rakenteen ja toiminnan heikkenemmisestä sekä heikosta tulevaisuuden ennusteesta. Lisäksi lettojen alueellinen levinneisyys on pienentynyt, sillä niitä on hävinnyt huomattava määrä Etelä-Suomesta.

Keidassuot, metsäluhdat, palsasuot sekä lähteet ja lähdesuot on arvioitu boreaalisella alueella luokkaan epäsuotuisa-huono. Sekä keidassuot että metsäluhdat ovat olleet luonnollisesti yleisimpiä Etelä-Suomessa, missä myös soiden käyttö on ollut laajinta. Kaikkien boreaalisen alueen soiden suojelutasoa heikentää moninainen maankäyttö (ks. myös SU12).

Palsasoita esiintyy boreaalisella alueella vain aivan sen pohjoisimmassa osassa. Niiden pääasiallinen levinneisyys kattaakin alpiinisen alueen Pohjois-Lapissa. Palsasoita uhkaa voimakkaimmin ilmastonmuutos, sillä lämpötilan nousun myötä niiden kehitykselle tyypillinen routimisilmiö heikkenee.

 
 
Suojelutasoluokittelu
Suotuisa
Epäsuotuisa-riittämätön
Epäsuotuisa-riittämätön, mutta paraneva
Epäsuotuisa-riittämätön ja heikkenevä
Epäsuotuisa-huono
Epäsuotuisa-huono, mutta paraneva
Epäsuotuisa-huono ja heikkenevä
Ei tiedossa
   

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit