SU15 Turvetuotantoalojen jälkikäyttö

>> Indikaattorin taustatiedot

Kehitys

 


Vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

Tuotannon loputtua turvetuotantoalueelle syntyy alkuperäisestä enemmän tai vähemmän poikkeava kasvi- ja eläinlajisto. Tuotannon aikaiseen likipitäen elottomaan tilanteeseen verrattuna monimuotoisuus kasvaa, mutta lopputulos riippuu täysin jälkikäyttötavasta. Rakentamalla vapautuneelle suopohjalle lintujärvi saattaa lajistollinen monimuotoisuus jopa lisääntyä alkuperäiseen suoelinympäristöön verrattuna. Lajisto on kuitenkin alkuperäisestä poikkeava. Parhaimman lintujärven saa rakennettua suopohjalle, jonne suo on syntynyt järven umpeenkasvun seurauksena.

Jos turvetuotantoalan jälkikäyttömuotona on metsänkasvatus, monimuotoisuus ei välttämättä yllä edes tavallisen kangasmetsän tasolle. Maatalouskäyttöön otettavilla turvetuotantoalueilla voi olla merkitystä piennarlajien elinympäristönä. Muuten peltoympäristön monimuotoisuus riippuu viljelytavasta. Yleisesti ottaen uudet peltoalueet ovat kuitenkin lajistoltaan yleensä vaatimattomia. Uudelleensoistaminen palauttaa ainakin osittain alkuperäisessä suoympäristössä tavatun monimuotoisuuden, mutta muutokseen kuluu kauan aikaa.

Tämä indikaattori päivitetään...

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit