SU2 Soiden kunnostusojitus

  Tämä on paineindikaattori (P = pressure = paine). DPSIR = drivers (taustavoimat), pressures (paineet), state (tila), impacts (vaikutukset), responses (toimenpiteet). Kunnostusojituksilla oli kohtalainen kielteinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen 1900-luvulla ennen vuotta 1990 (tausta). Vuoden 1990 jälkeen paine on pysynyt samalla tasolla (nuoli).
>> Indikaattorin taustatiedot

Kehitys

 

Vuodesta 2001 lähtien ei varsinaisia soiden uudisojituksia ole tehty. Vanhojen ojitusalojen kunnostusojituksia on sen sijaan tehty 60 000–80 000 hehtaarilla vuodessa. Vuosittainen kunnostusojitusala on laskemaan päin. Aivan viime vuosina määrä on ollut noin 60 000 hehtaariin vuodessa.

Vuoteen 2014 mennessä oli kunnostusojitettu yhteensä noin 2,6 miljoonaa hehtaaria suota eli 55 % koko ojitetusta suoalasta. Kunnostusojituksen yhteydessä tehtävissä täydennysojituksissa voidaan jo aikaisemmin ojitetun alan lisäojituksen lisäksi kaivaa ennestään ojittamattomille aloille uusia niskaojia ja suolahdekkeisiin suuntautuvia pisto-ojia

 

Vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

Kunnostusojituksen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat pääosin samansuuntaisia kuin uudisojituksenkin. Kunnostusojitus vauhdittaa kasvillisuudessa tapahtuvia muutoksia, jotka puolestaan kaventavat erityisesti avoimista suoelinympäristöistä riippuvaisten lajien elinmahdollisuuksia. Mittakaavaltaan kunnostusojituksen vaikutukset ovat kuitenkin huomattavasti uudisojitusta pienemmät, sillä kyseessä on nimenomaan jo kertaalleen kaivettujen ojien kunnostaminen ja ojitettujen alojen lisäojitus.

Ilman kunnostusojitusta merkittävä osa ojitetuista suoaloista palautuisi lähelle alkuperäistä tilaa. Erityisesti huonosti onnistuneiden ja metsänkasvatuskelvottomille soille tehtyjen ojitusten jäljet häviävät turpeenkasvun myötä jo muutamissa vuosikymmenissä. Soiden palautumista voidaan lisäksi nopeuttaa ennallistamistoimin.

 
Tämä indikaattori päivitetään kerran vuodessa.  

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit