TU13 Erämaa-alueiden hoito-ja käyttösuunnitelmat

  Tämä on TOIMENPIDEindikaattori. DPSIR: R=responses=toimenpiteet. 
>> Indikaattorin taustatiedot

Kehitys

 

Pohjois-Lapin 12 erämaa-aluetta on perustettu vuonna 1991 säädetyn erämaalain nojalla. Ne kattavat yhteensä 1,5 miljoonaa hehtaaria erämaata. Erämaa-alueet eivät ole yhtä tiukasti suojeltuja kuin tavanomaiset suojelualueet, mutta ne kuuluvat kuitenkin Suomen Natura2000 verkostoon.

Erämaa-alueiden avulla halutaan suojella erämaisuuden säilymistä Lapissa, turvata saamelaisen kulttuurin ja elinkeinojen pysyvyys sekä edistää pohjoisen luonnon moninaista ja kestävää käyttöä. Erämaalain mukaan jokaisen erämaa-alueen käytöstä ja hoidosta on esitettävä kattava, alueen ominaispiirteet huomioiva suunnitelma. Suunnitelmat luonnostelee erämaa-alueita hallinnoiva Metsähallitus, ja ne vahvistaa Ympäristöministeriö.

Teiden rakentaminen ja kaivostoiminta on kaikilla erämaa-alueilla kielletty, ellei valtio myönnä erityislupaa. Osa erämaa-alueista on suojeltu täysin myös hakkuilta, mutta rajoitettua metsätaloutta voidaan harjoittaa määritellyillä alueilla.

 


 

 
Tämä indikaattori päivitetään  

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit