TU3 Maastoliikenne

Tämä on paineindikaattori (P = pressure = paine). DPSIR = drivers (taustavoimat), pressures (paineet), state (tila), impacts (vaikutukset), responses (toimenpiteet). Indikaattorilla on ollut lievä kielteinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen vuosina 1900-1990 (haalea puanainen tausta). Vuoden 1990 jälkeen paine on ollut voimakkaasti kasvava (nuoli).
>> Indikaattorin taustatiedot

Kehitys

Maastoliikenne on lisääntynyt merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana. Suomessa on tällä hetkellä yli 100 000 rekisteröityä moottorikelkkaa, joista neljännes Lapissa. Moottorikelkkojen lukumäärä on kasvanut tasaisesti vuodesta 1995 lähtien ja vielä hieman jyrkemmin 2000-luvulla. Lapin tunturialueet sijoittuvat joitain poikkeuksia lukuunottamatta Enontekiön, Utsjoen ja Inarin alueelle. Yleisen suuntauksen mukaisesti moottorikelkkojen määrä on kasvanut myös näissä kunnissa, mutta hitaammin kuin Lapissa keskimäärin. Väestön määrään suhtetutettuna moottorikelkkojen määrä oli kuitenkin kolmessa pohjoisimmassa kunnassa jo vuonna 1995 suurempi kuin muualla Suomessa. Liäksi moottorikelkkojen määrä moninkertaistuu Lapissa väliaikaisesti joka talvi matkailusesongin aikana.

Helikopteriliikenne on yleistynyt 1990-luvun lopulta lähtien. Virallisten lentokenttien liikennemääristä saadun tilaston lisäksi helikoptereilla liikennöidään paljon myös muilla reiteillä, ja kuljetetaan asiakkaita esimerkiksi suoraan hiihtokeskuksiin tai jopa tuntureille. Helikopterilentojen lukumäärät Ivalon, Enontekiön ja Kittilän virallisilla lentokentillä ovat vaihdelleet noin 300?500 vuosittain.

Viimeksi kuluneiden noin kymmenen vuoden aikana ATV-ajoneuvojen (ns. mökijät) määrä alkanut kasvaa Suomessa. Tällä hetkellä ATV-ajoneuvoja on tuhansia, mutta kattavaa tilastoa ei ole saatavilla, sillä vain julkiseen tieliikenteeseen rekisteröitävät ATV-ajoneuvot tilastoidaan. Vuonna 2007 rekisteröityjä ATV-ajoneuvoja oli Suomessa 13 700, joista noin 500 Lapissa. ATV-ajoneuvojen myynti on kasvanut jyrkästi 2000-luvulla, ja niitä myytiinkin noin 8600 kappaletta pelkästään vuonna 2007. Yhdistettynä edellisten kymmenen vuoden myyntitilastoihin, ATV-ajoneuvoja on ostettu Suomessa yhteensä yli 35 000.

Vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

Tämä indikaattori päivitetään vuoisttain.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit