TU9 Tuntureiden direktiivilajit

  Tämä on vaikutusindikaattori (I = impact = vaikutus). DPSIR: drivers (taustavoimat), pressures (paineet), state (tila), impact (vaikutus), responses (toimenpiteet)
>> Indikaattorin taustatiedot

Luontodirektiivin lajien suojelutaso

Tunturiympäristöissä, eli puurajan yläpuolisilla alueilla, esiintyy 14 EU:n luontodirektiivin lajia. Pääosa tunturilajeista on rajoittunut alpiiniselle alueelle, ja niiden kokonaistilanne onkin arvioitu vain alpiinisen alueen osalta.

Tuntureiden direktiivilajien suojelutaso on arvioitu pääosin suotuisaksi. Näihin lukeutuu kaksi nisäkästä, kolme perhoslajia sekä neljä putkolokasvia, jotka on melko hyvin suojeltu nykyisillä suojelualueilla. Pohjankellosammalen, lapinpahtasammalen ja pahtakelton tila on sitävastoin epäsuotuisa-riittämätön. Naalin jsuojelutaso on arvioitu luokkaan epäsuotuisa-huono. Isotorasammalen suojelutasoa ei ole arvioitu, koska se on luokiteltu marginaaliseksi lajiksi.

Naalin suojelutaso on tuntureiden direktiivilajeista kaikkein huonoin, ja se heikkenee todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Naalipopulaatio on pienentynyt 1980-luvulta lähtien, ja viimeisimmästä varmasta naalin pesinnästäkin on jo yli 10 vuotta. Näköhavaintojen perusteella naalipopulaation on arvioitu koostuvan ainoastaan viidestä yksilöstä.

Naalien vähentyminen johtuu suurelta osin ketun leviämisestä alpiiniselle alueelle, jossa se kilpailee naalin kanssa samasta ravinnosta. Lisäksi muutokset porotaloudessa sekä myyrä- ja sopulisyklien heikkeneminen ovat vähentäneet naalin saatavilla olevan ravinnon määrää.

 
Luontodirektiivin lajit
AhmaGulo gulo
Metsäjänis Lepus timidus
Naali Vulpes lagopus
Tundrasinisiipi Agriades glandon ssp. aquilo
Kääpiöhopeatäplä Clossiana improba ssp. improbula
Pohjanvalkotäpläpaksupää Hesperia comma ssp. catena
 
Tundrasara Carex holostoma
 
 
 
Pahtakeltto Crepis tectorum ssp. nigrescens
Myyränporras Diplazium sibiricum
 
Tuoksualvejuuri Dryopteris fragrans
 
 
Pahtahietaorvokki Viola rupestris ssp. relicta
 
Isotorasammal Cynodontium suecicum
 
Pohjankellosammal Encalypta mutica
Lapinpahtasammal Orthothecium lapponicum
 
 
Lintudirektiivin lajit
Kiljuhanhi Anser erythropus
Tunturihaukka Falco rusticolus
Kapustarinta Plover Pluvialis apricaria
Keräkurmitsa Charadrius morinellus
Punakuiri Limosa lapponica
Tunturipöllö Bubo scandiacus

Lintudirektiivin lajit

Lintudirektiiviin sisältyy kuusi tunturialueella pesivää lintulajia. Kaudella 1990?2008 lajeista viiden kannan arvioitiin pysyneen ennallaan ja vain kiljuhanhen kannan pienentyneen. Lajeista neljän kanta oli kuitenkin pienentynyt jo aikaisemmin 1900-luvulla. Kapustarinnan ja punakuirin kannat olivat sen sijaan pääosin kasvussa vuosina 1900?1990.

Uhkatekijät

Tunturialueen luontoon kohdistuu yleisesti ottaen vähemmän uhkia kuin esimerkiksi Etelä-Suomen elinympäristöihin, sillä muun muassa maankäyttöpaineet ovat paljon vähäisemmät. Lisäksi suurin osa alpiinisesta alueesta kuuluu Natura 2000 -suojeluverkostoon.

Tulevaisuudessa tunturialueen lajien suurin uhka on ilmastonmuutos. Sen vaikutuksia lajien sopeutumiseen ja siirtymiseen muuttuvan ilmaston mukana on vaikea ennustaa. Lajien välisen kilpailun (kuten naalin ja ketun) lisääntyminen on eräs mahdollinen seuraus ilmastonmuutoksesta.

Lue lisää tuntureiden lajeista TU8 Uhanalaiset lajit.

 
   

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit