Peltolintuindikaattori uudistui

02.02.2016

Luonnontilan indikaattori MA9 Maatalousympäristöjen pesimälinnut koki perusteellisen uudistuksen, kun sen tiedot päivitettiin vastaaman Luomuksen tutkijoiden maa- ja metsätalousministeriölle tekemää tutkimusta. Indikaattorin lajit valittiin uudelleen vertaamalla niiden maatalousympäristössä pesiviä kantoja lajien kokonaiskantoihin. Mukaan valittiin lajit, joiden havainnoista yli 60 % oli laskennoissa tullut maatalousympäristöistä. Indikaattoriiin valikoituneet 14 maatalousympäristöjen lintua jaettiin lisäksi kahteen ryhmään: avomaa ja reunalajeihin. Näistä avomaalajien kannat ovat laskeneet koko vuodesta 1979 alkaneen seuranjakson ajan, mutta reunalajit ovat viime aikoina jopa runsastuneet.

« Takaisin uutisarkistoon