Asiantuntijaryhmät

Luonnontilan indikaattoreiden esitystapaa ja tulkintaa tarkastelevat elinympäristö- tai aihepiirikohtaiset asiantuntijaryhmät.

Ryhmissä on 612 jäsentä, jotka edustavat laajaa kirjoa tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja viranomaistahoja. Kaikilla yhteistyötahoilla, jotka tuottavat tietoa jotain tiettyä indikaattoria varten, on automaattisesti edustus asiantuntijaryhmässä. Heidän lisäkseen ryhmiin kuuluu yleisasiantuntijoita sekä aihepiirin politiikan asiantuntijoita.

Asiantuntijaryhmien tehtävät ovat:

1. Indikaattorikokoelman arvioiminen kokonaisuutena:
- puuttuuko kokoelmasta jotain, onko jotain liikaa? Antavatko indikaattorit tasapainoisen yleiskuvan elinympäristöstä/aihepiiristä?

2. Tulkinnnan kommentointi
- ovatko indikaattoreiden tulkinnat perusteltuja ja pohjautuvatko ne uusimpiin ja keskeisimpiin tutkimustuloksiin?

3. Esitystavan ja lukuarvojen tarkistaminen
- ovatko indikaattorit esitetty vääristelemättöminä ja helppotajuisina? Ovatko niiden taustalla olevat lukuarvot oikein?

 

Metsät

   
Timo Kuuluvainen Helsingin yliopisto Yleisasiantuntija
Pekka Punttila Suomen ympäristökeskus Yleisasiantuntija
Aleksi Lehikoinen Luomus Linnut
Jani Pellikka Joensuun yliopisto Nisäkkäät
Juha Siitonen Luonnonvarakeskus Lahopuu
Terhi Koskela Luonnonvarakeskus Vapaaehtoinen suojelu
Petri Ahlroth Suomen ympäristökeskus Uhanalaiset lajit ja luontotyypit
Martti Kuusinen Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Talousmetsien luonnonhoito
Katja Matveinen-Huju Luonnonvarakeskus Metsäpolitiikka
     

Suot

   
Kaisu Aapala Suomen ympäristökeskus Yleisasiantuntija
Harri Vasander Helsingin yliopisto Yleisasiantuntija
Jukka Laine Luonnonvarakeskus Soiden ojitus ja ennallistaminen
Kirsi Kalliokoski Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Turvetuotanto
Kimmo Saarinen Etelä- Karjalan Allergia- ja Ymp. Inst. Perhoset
Juha-Pekka Hotanen Luonnonvarakeskus Suokasvillisuus
Aira Kokko Suomen ympäristökeskus Uhanalaiset lajit ja luontotyypit
Jaana Kaipainen Maa- ja metsätalousministeriö Politiikka
Pekka Salminen Ympäristöministeriö Suojelu ja politiikka
     

Itämeri

   
Anita Mäkinen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Yleisasiantuntija
Juha-Markku Leppänen Suomen ympäristökeskus Yleisasiantuntija
Markku Viitasalo Suomen ympäristökeskus Yleisasiantuntija
Pirkko Kauppila Suomen ympäristökeskus Ravinteet ja klorofylli
Kari Lehtonen Suomen ympäristökeskus Haitalliset aineet
Vivi Fleming-Lehtinen Suomen ympäristökeskus Leväkukinnat ja näkösyvyys
Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskus Happi ja merenpohjien eliöyhteisöt
Martti Hario Luonnonvarakeskus Linnut
Mervi Kunnasranta Luonnonvarakeskus Hylkeet
Antti Lappalainen Luonnonvarakeskus Kalakannat
Tytti Kontula Suomen ympäristökeskus Uhanalaiset lajit ja luontotyypit
Penina Blankett Ympäristöministeriö Suojelu ja politiikka
     

Sisävedet

   
     
Seppo Hellsten Suomen ympäristökeskus Yleisasiantuntija
Timo Muotka Oulun yliopisto Yleisasiantuntija
Esko Kuusisto Suomen ympäristökeskus Yleisasiantuntija
Sari Mitikka Suomen ympäristökeskus Ravinteet
Jaakko Mannio Suomen ympäristökeskus Haitalliset aineet
Hannu Pöysä Luonnonvarakeskus Linnut
Martti Rask Luonnonvarakeskus Kalat
Heikki Mykrä Suomen ympäristökeskus Virtavedet
Jari Ilmonen Oulun yliopisto Suojelu, pienvedet
Aira Kokko Suomen ympäristökeskus Uhanalaiset lajit ja luontotyypit
Antton Keto Suomen ympäristökeskus Säännöstely
Auri Sarvilinna Suomen ympäristökeskus Kunnostus ja ennalistaminen
Ville Keskisarja Maa- ja metsätalousministeriö Politiikka
     

Maatalous

   
Mikko Kuussaari Suomen ympäristökeskus Yleisasiantuntija
Juha Helenius Helsingin yliopisto Yleisasiantuntija
Tarja Kortesmaa Tike Maataloustilastot
Tapio Salo Luonnonvarakeskus Ravinteet
Sari Autio Suomen ympäristökeskus Torjunta-aineet
Reija Hietala Turun yliopisto Maatalousmaisema
Katja Raatikainen Metsähallitus Perinnebiotoopit
Aleksi Lehikoinen Luomus Linnut
Janne Heliölä Suomen ympäristökeskus Perhoset
Terho Hyvönen Luonnonvarakeskus Rikkaruohot
Juha Pykälä Suomen ympäristökeskus Uhanalaiset lajit ja luontotyypit
Eero Pehkonen Maa- ja metsätalousministeriö Maatalouspolitiikka
     

Rakennetut ympäristöt

   
Jari Niemelä Helsingin yliopisto Yleisasiantuntija
Heikki Setälä Helsingin yliopisto Yleisasiantuntija
Kaarina Heikkonen Helsingin kaupunki Yleisasiantuntija
Stephen Venn Helsingin yliopisto Yleisasiantuntija
Susanna Lehvävirta Luomus Yleisasiantuntija
Vesa Yli-Pelkonen Helsingin yliopisto Yleisasiantuntija
Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus Maankäyttö
Leena Kopperoinen Suomen ympäristökeskus Maankäyttö
Jukka-Pekka Flander Ympäristöministeriö Kansalliset kaupunkipuistot, politiikka
     

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit