Mikä on Luonnontila?

Luonnontila-sivusto on suomalaisten ympäristöalan tutkimuslaitosten, viranomaistahojen ja kansalaisjärjestöjen yhdessä kehittämä ja ylläpitämä luonnon monimuotoisuuden tilan ja kehityksen tiedonvälitysjärjestelmä. Sen tavoitteena on tuoda ajantasaista tutkimukseen perustuvaa tietoa Suomen luonnossa tapahtuneista muutoksista ja niiden taustalla olevista tekijöistä kaikkien aiheesta kiinnostuneiden ulottuville.

Sivusto perustuu indikaattoreihin, joiden avulla voidaan kuvata keskeisimpiä ja parhaiten tunnettuja muutoksia luonnossa.

Luonnontila-sivusto on kehitetty myös biodiversiteettiä koskevan päätöksenteon tueksi sekä täyttämään omalta osaltaan biodiversiteetin seurantaa koskevia kansainvälisiä velvoitteita. YK:n biodiversiteettisopimuksen ohella Suomea sitoo muun muassa EU:n ympäristöä koskeva toimintaohjelma, jonka kunnianhimoiseksi tavoitteeksi on asetettu biologisen monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä. Tätä tavoitetta ja sen toteutumisen arviointia pyrkii myös Luonnontila-sivusto palvelemaan.

 

Kehityshanke

 

Luonnontilan indikaattorit ovat syntyneet monivuotisen kehitystyön tuloksena. Vuosina 2006-2009 indikaattoreita kehitettiin ympäristöministeriön rahoittamassa ympäristöklusterin tutkimusohjelman hankkeessa "Luonnon monimuotoisuuden mittarit". Työtä koordinoivat Suomen ympäristökeskuksen tutkijat, joiden lisäksi mukana oli tutkijoita ja asiantuntijoita Metsäntutkimuslaitoksesta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta, Luonnontieteellisestä keskumuseosta, Metsähallituksesta, BirdLife Suomesta sekä Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutista.

Hankkeen vastuullisena johtana toimi Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtaja Heikki Toivonen ja valvojana ympäristöneuvos Mikko Kuusinen ympäristöministeriöstä. Hankkeen ohjausryhmään kuului edustaja maa- ja metsätalousministeriöstä sekä kaikista yllä mainituista yhteistyötahoista.

 

Yhteistyö

 

Kehityshankkeessa mukana ollaiden yhteistyökumppaneiden lisäksi Luonnontila-sivuston kehittämiseen ja ylläpitoon osallistuvat myös monet muut tutkimuslaitokset, viranomaistahot ja kansalaisjärjestöt. Tietoja kaikista yhteistyötahoista ja niiden Luonnontilaan tuottamista tiedoista löydät täältä. Eräänä Luonnontilan tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri tiedontuottajien ja hallinnonalojen välillä. Yhteistyötä on pyritty korostamaan muun muassa sillä, että Luonnontila-sivusto sijaitsee omalla domainillaan eikä esimerkiksi minkään yksittäisen tutkimuslaitoksen kotisivujen yhteydessä.

Toivomme Luonnontilan myös kannustavan harrastajia osallistumaan luonnon tilan seurantoihin kuten esimerkiksi lintu-, perhos- ja riistalaskentoihin. Monien tällaisten seurantojen tietoja ollaan nyt ensimmäistä kertaa voitu hyödyntää luonnon monimuotoisuuden kokonaiskehityksen mittareina. Suomessa luonnon tilan seurannoista arviolta 70 % tehdään vapaaehtoisvoimin.

 

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit