Indikaattorit

Luonnontila.fi -sivuston sisältämä luonnon seuranta perustuu indikaattoreihin. Tietoa tiivistävien indikaattorien avulla Suomen luonnon monimuotoisuuden keskeisimmistä muutoksista voidaan esittää tietoa selkeässä ja ajantasaisessa muodossa. Luonnontilan yli 120 indikaattoria on ryhmitelty Suomen luonnon pääelinympäristötyyppien mukaan, joiden lisäksi indikaattoreita on myös kahdesta kaikkiin elinympäristöihin vaikuttavasta tekijästä: ilmastonmuutoksesta ja ihmisen toiminnan seurauksena leviävistä vieraslajeista.

Indikaattorit perustuvat valittujen muutosten määrälliseen seurantaan, jonka tulee olla sekä ajallisesti että maantieteellisesti kattavaa. Indikaattorien avulla voidaan Suomen luonnon tilan kannalta keskeisimmistä muutoksista esittää tietoa tiivistetyssä ja selkeässä muodossa. Indikaattorit auttavat myös kokonaisuuksien hahmottamisessa, mutta täysin ongelmattomia ne eivät ole.

Maantieteellisesti Luonnontilan indikaattorit rajoittuvat Suomen valtion alueella esiintyvien ilmiöiden kuvaamiseen. Tämä rajaus on poliittisessa mielessä hyvin perusteltu, sillä Suomen biodiversiteetin kehitykseen voidaan vaikuttaa erityisesti juuri kansallisen lainsäädännön ja muun poliittisen ohjauksen keinoin.

Ekologisessa mielessä valtioiden rajat ovat kuitenkin keinotekoisia. Esimerkiksi Itämeren kohdalla Suomen talousalueen ulkoraja on kirjaimellisesti veteen piirretty viiva, mutta myös boreaalisen metsä- ja suoluonnon suojelukysymykset koskevat paljon Suomen laajempaa aluetta. Yksittäisten indikaattoreiden selitysteksteissä on pyritty ottamaan myös ilmiöiden laajemmat riippuvuussuhteet huomioon, vaikka itse indikaattorit onkin rajattu kansallisesti.

 

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit