Kansainvälinen DPSIR-viitekehys

 

Luonnontila-indikaattorit on luokiteltu kansainvälisen DPSIR-viitekehyksen mukaan. DPSIR muodostuu sanoista driver (taustavoima), pressure (paine), state (tila), impact (vaikutus) ja response (toimenpiteet). DPSIR-viitekehyksen avulla pyritään hahmottamaan sitä, mistä näkökulmasta kukin indikaattori kuvaa biodiversiteettiä ja sen muutosta. Viitekehyksen käyttö varmistaa sen, että biodiversiteetin tilaa ja sen mahdollisen muutoksen syitä ja seurauksia tarkastellaan monipuolisesti.

Tällä hetkellä Luonnontila-sivustolla on paine-, tila-, vaikutus- ja toimenpideindikaattoreita. Indikaattoreita taustavoimien vaikutuksesta biodiversiteettiin on haastavaa kehittää, mutta niitäkin pyritään lisäämään sivustolle tulevaisuudessa.

DPSIR-logo löytyy jokaisen indikaattorin oikeasta yläkulmasta. Logo osoittaa, mikä indikaattorityyppi on kulloinkin kyseessä.

 
 
   
   
Taustavoimaindikaattorit kuvaavat luonnonvarojen käytön syitä ja yhteiskunnallisia taustavoimia, kun paineindikaattorit käsittelevät konkreettisemmin luonnonvarojen käytön aiheuttamia paineita ja käytöstä aiheutuvaa kuormitusta biodiversiteetille. Tilaindikaattorit kuvaavat luonnonvarojen käytön ja muun kuormituksen aiheuttamia muutoksia lajien ja niiden elinympäristöjen tilassa. Vaikutusindikaattorit taas kertovat tilan muutoksen seurauksista lajeille ja elinympäristöille, esimerkiksi niiden uhanalaistumiskehitykselle. Toimenpideindikaattorit kuvaavat menetelmiä, joilla kielteisiä vaikutuksia pyritään torjumaan. Toimenpiteet kohdistuvat usein paineiden vähentämiseen tai tilan parantamiseen.

Joidenkin indikaattoreiden kohdalla DPSIR-tyyppiä on vaikea määritellä. Näin on erityisesti tila- ja vaikutusindikaattoreiden kohdalla. Luonnontila-sivustolla vaikutusindikaattorit kertovat voimakkaimmin muutoksille altistuneesta biodiversiteetistä: uhanalaisista lajeista ja elinympäristöistä sekä lajeista ja elinympäristöistä, jotka ovat EU:n luonto- ja lintudirektiivien alaisia.


Lisätietoa DPSIR-viitekehyksestä: Smeets & Weterings, 1999. Environmental indicators: Typology and overview. Tecnical report No 25. European Environment Agency. http://www.eea.europa.eu/publications/TEC25

 
   
   

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit