Kokonaiskehitys

Jokaisen Luonnontilan indikaattorin kokonaiskehitystä kuvaa valkoinen nuoli värillisellä taustalla. Tämä symboli kertoo indikaattorin kehityksestä kahdella tasolla. Taustaväri kuvaa historiallista, 1900-luvulla ennen vuotta 1990 tapahtunutta vaikutusta tai kehitystä, ja nuolen suunta puolestaan paljastaa vuoden 1990 jälkeisen suuntauksen.

Paine- ja toimenpideindikaattorit

Nuolisymbolin tulkinta vaihtelee hieman erilaisten indikaattoreiden välillä. DPSIR-viitekehyksen mukaisten paine- (P=pressure) ja toimenpideindikaattorien (R=response) kohdalla taustaväri kuvaa kulloinkin kyseessä olevan ihmistoiminnan historiallista vaikutusta.

 

Taulukko A: Paine- (P) ja toimenpideindikaattorien (R) nuolisymbolien tulkinta.

Vaikutus 1900-luvulla ennen vuotta 1990
  Kehitys vuoden 1990 jälkeen
Voimakas myönteinen vaikutus monimuotoisuuteen
Vaikuttaa >50% lajeista ja/tai elinympäristön kokonaisalasta
  Voimakas kasvava kehitys
>1,5% vuosittainen kasvu tai yli 35% 20 vuodessa
Myönteinen vaikutus monimuotoisuuteen
Vaikuttaa 50-20% lajeista ja/tai elinympäristön kokonaisalasta
  Kasvava kehitys
>0,5-1,5% vuosittainen kasvu tai 10-35% 20 vuodessa
Lievä myönteinen vaikutus monimuotoisuuteen
Vaikuttaa <20% lajeista ja/tai elinympäristön kokonaisalasta
  Lievä kasvava kehitys
<0,5% vuosittainen kasvu tai alle 10% 20 vuodessa
Ei selvää vaikutusta monimuotoisuuteen,
tai ilmiötä ei ole tunnettu,
tai ilmiötä ei ole ollut ennen vuotta 1990
  Ei havaittavaa kehityssuuntaa
Lievä kielteinen vaikutus monimuotoisuuteen
Vaikuttaa <20% lajeista ja/tai elinympäristön kokonaisalasta
  Lievä laskeva kehitys
<0,5% vuosittainen lasku tai alle 10% 20 vuodessa
Kielteinen vaikutus monimuotoisuuteen
Vaikuttaa 50-20% lajeista ja/tai elinympäristön kokonaisalasta
  Laskeva kehitys
>0,5-1,5% vuosittainen lasku tai 10-35% 20 vuodessa
Voimakas kielteinen vaikutus monimuotoisuuteen
Vaikuttaa >50% lajeista ja/tai elinympäristön kokonaisalasta
  Voimakas laskeva kehitys
>1,5% vuosittainen lasku tai yli 35% 20 vuodessa

 

Tilaindikaattorit

Tietyn ilmiön tai esimerkiksi lajiryhmien tilaa (S=state) kuvaavien indikaattorien kohdalla nuolisymbolin kehyksen väri kuvaa todellisiin havaintoihin perustuvaa kehitystä 1900-luvulla ennen vuotta 1990. Seuranta-aineistot alkavat kuitenkin usein vasta 1950–1970-luvuilta, mikä rajoittaa arviointia. Näissä tapauksissa värin valinta perustuu lyhyempiin aikasarjoihin. Nuoli ilmaisee tilaindikaattorin kehityksen vuoden 1990 jälkeen.

 

Taulukko B: Tilaindikaattorien (S) nuolisymbolien tulkinta.

Kehitys 1900-luvulla ennen vuotta 1990
  Kehitys vuoden 1990 jälkeen
Voimakas kasvu
>100% kasvu vuosina 1900–1990 (>0,8% vuodessa)
  Voimakas kasvava kehitys
>1,5% vuosittainen kasvu tai yli 35% 20 vuodessa
Selkeä kasvu
20-100% kasvu vuosina 1900–1990 (0,8-0,2% vuodessa)
  Selkeä kasvava kehitys
>0,5-1,5% vuosittainen kasvu tai yli 10-35% 20 vuodessa
Lievä kasvu
<20% kasvu vuosina 1900–1990 (<0,2% vuodessa)
  Lievä kasvava kehitys
<0,5% vuosittainen kasvu tai alle 10% 20 vuodessa
Ei muutosta
tai kehityksen suuntaa ei tunneta
  Ei havaittavaa kehityssuuntaa.
Lievä lasku
<20% lasku vuosina 1900–1990 (<0,2% vuodessa)
  Lievä laskeva/heikkenevä kehitys
<0,5% vuosittainen lasku tai alle 10% 20 vuodessa
Selkeä lasku
20-50% lasku vuosina 1900–1990 (0,8-0,2% vuodessa)
  Selkeä laskeva/heikkenevä kehitys
>0,5-1,5% vuosittainen lasku tai 10-35% 20 vuodessa
Voimakas lasku
>50% lasku vuosina 1900–1990 (>0,8% vuodessa)
  Voimakas laskeva/heikkenevä kehitys
>1,5% vuosittainen lasku tai yli 35% 20 vuodessa

 

Kaikki yllämainitut kriteerit on tarkoitettu suuntaa antaviksi. Niiden tarkoitus on kuvata muutosten voimakkuutta yleisellä tasolla. Kaikkiin kokonaiskehityksen tulkintoihin liittyy osana asiantuntijan arvio. Uhanalaisuuskehityksestä kertovien indikaattorien (I=impact) tulkinta perustuu tilaindikaattorien kriteereihin (Taulukko B), mutta koska kattava seuranta-aineisto usein puuttuu on yleistys karkeampi. Näiden indikaattorien kokonaiskehityksen tulkinta nojaa kaikkein eniten asiantuntija-arvioon.

Merkkipaalu 1990

Vuosi 1990 on vallittu luonnon monimuotoisuuden suojelun merkkipaaluksi. Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti nousi 1980-luvun lopulla kansainvälisen yhteisön tietoisuuteen niin tieteentekijöiden kuin poliittisten päättäjienkin keskuudessa. Vuonna 1992 YK:n Ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa solmittiin biodiversiteettisopimus, joka korotti luonnon monimuotoisuuden suojelun yhdeksi kunkin sopimuksen osapuolen tärkeimpiä arvoja. Myös Suomi allekirjoitti sopimuksen. Siten voidaan olettaa, että luonnon monimuotoisuuden huomioivan politiikan vaikutukset alkoivat erottua pian vuoden 1990 jälkeen.

Nuolisymbolit perustuvat MEA-hankkeessa (Millenium Ecosystem Assessment, 2005) käytettyihin vastaaviin symboleihin. Näkökulmaa on tässä yhteydessä laajennettu ja tarkennettu ajanjaksojen, luokkien määritelmien sekä kehityksen suunnan kriteerien osalta.

Symbolit helpottavat paitsi indikaattoreiden kehityksen yhteenvetoa, myös niiden vertailua. Symbolit perustuvat todelliseen seuranta-aineistoon niin suurelta osin kuin se on mahdollista, mutta aina myös asiantuntija-arvioon. Hyvin erilaisista muuttujista pyritään symbolien avulla tekemään keskenään verrannollisia, mutta tätä tavoitetta ei voida kuitenkaan täysin saavuttaa.

 
   

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit