Suomen luonnon avainindikaattorit

Näille sivuille on koottu viisi avainindikaattoria luonnon monimuotoisuuden tilasta Suomessa. Indikaattoreita käytettään kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen (www.ym.fi/sitoumus2050) kahdeksannen tavoitteen "Luontoa kunnioittava päätöksenteko" seurantaan.

Indikaattoreista ensimmäinen kuvaa eniten ihmistoiminnasta kärsineen lajiston eli uhanalaisten lajien määrän kehitystä Suomessa. Myös toinen indikaattori kuvaa lajiston kehitystä, mutta tällä kertaa tavanomaisten ja yleisten lintulajien kantojen kehitystä eri elinympäristöissä. Kolmas indikaattori kuvaa Itämeren vedenlaadun kehitystä.

Indikaattoreista neljäs kertoo virkistyspalvelujen eli tässä tapauksessa luonnonsuojelualueiden käytöstä ja tarjonnasta Suomessa. Se tuo indikaattorikokoelmaan mukaan ekosysteemipalveluiden näkökulman. Viides indikaattori kuvaa suomalaisten luonnon monimuotoisuuteen liittyvän tietoisuuden ja huolestuneisuuden kehitystä. Yksi tärkeimmistä keinoista luonnon monimuotoisuuden hupenemisen taittamiseen on tietoisuuden kasvattaminen, sillä bioidiversiteettitavoitteiden saavuttaminen vaatii toimintatapojen muuttamista kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

 

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit