Tietoisuus

Kansalaisten biodiversiteettitietoisuus on eurobarometrikyselyn mukaan vähenemässä. Vuonna 2013 pienin osuus kansalaisista (26 %) kuului ryhmään, joka on kuullut termin biodiversiteetti ja tietää, mitä se tarkoittaa. Vielä vuonna 2010 heidän osuutensa oli kasvussa, mutta viimeisimmässä kyselytutkimuksessa osuus oli laskenut alle vuoden 2007 tason.

Lähes yhtä suuri osuus kansalaisista (27 %) oli vuoden 2013 kyselyn mukaan kuullut termin biodiversiteetti, mutta ei tiennyt, mitä se tarkoittaa. Heidän osuutensa on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2007 lähtien. Lähes puolet väestöstä (47 %) ei ollut koskaan kuullut termiä biodiversiteetti vuoden 2013 kyselyn mukaan. Osuus kasvoi kahdeksallatoista prosenttiyksiköllä vuoden 2010 kyselyn tuloksista.

Osasyy kyselyn osoittamaan biodiversiteettitietoisuuden vähenemiseen on todennäköisesti termin vaihtaminen vuosien 2010 ja 2013 kyselyiden välissä. Vuosina 2007 ja 2010 biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus määriteltiin termillä ”biologinen monimuotoisuus”. Vuonna 2013 termiksi vaihdettiin ”biodiversiteetti”.

 

 

Kansalaisten huoli biodiversiteettikadosta on vähenemässä. Vuonna 2013 yhdeksän prosenttia kansalaisista koki biodiversiteettikadon hyvin vakavaksi ongelmaksi. Kohtalaisen vakavaksi ongelmaksi sen koki 52 % väestöstä. Heidän osuutensa on vähentynyt neljällä prosenttiyksiköllä sitten vuoden 2010.

Yhä suurempi osa kansalaisista ei pidä biodiversiteettikatoa vakavana ongelmana. Vielä vuonna 2007 heidän osuutensa oli 29 %, mutta osuus oli noussut 34 prosenttiin vuoden 2013 kyselyssä. Vuonna 2013biodiversiteettikatoa ei pidä lainkaan ongelmana 4 % väestöstä. Heidän osuutensa on puolestaan laskenut jonkin verran.

Vuonna 2007 kyselyyn osallistui 1001 vastaajaa, vuosina 2010 ja 2013 vastaajia oli 1003.

 

 

KOKONAISARVIO

 

Kansalaisten biodiversiteettitietoisuus on kaventunut selvästi vuosina 2007–2013. Myös huoli biodiversiteettikadosta on vähentynyt. Samaan aikaan biodiversiteettikato on kuitenkin yhä vakavampi uhka Suomen luonnolle.

 

Lähteet:
Attitudes of Europeans towards the issue of the biodiversity. Analytical report. Flash Eurobarometer Series 219. 2007.

Attitudes of Europeans towards the issue of the biodiversity. Summary. Flash Eurometer 290. 2010.

Attitudes towards biodiversity. Report. Flash Eurobarometer 379 – TNS Political & Social. 2013.

 

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit