Geenivarojen käyttö

Geenivarat ovat elämän ehto ja ihmiskunnan tärkeä voimavara. Ruokamme pohjautuu geenivaroihin, samoin metsätalouden tuotteet ja elävä ympäristömme. Myös monet lääkkeet ja biotekniikan tuotteet ovat tapa käyttää geenivaroja.

Geenivarojen arvo ihmiskunnalle nyt ja tulevaisuudessa on niin suuri, että niiden pitää olla käytettävissä koko ihmiskunnan yhteiseksi hyväksi. Toisaalta on varmistuttava siitä että geenivaroista saatavat hyödyt jakautuvat oikeudenmukaisesti ja alkuperäiskansojen rooli omien geenivarojensa haltijana tunnustetaan.

Näillä sivuilla esitellään geenivarojen saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa koskevia kysymyksiä. Kansainvälisesti geenivarojen käyttöä ohjaa Nagoyan pöytäkirja, joka tuli voimaan Suomessa 1.9.2016. Sopimukseen liittyvää lainsäädäntöä sovelletaan kasvien, eläinten ja mikrobien geenivaroihin silloin, kun niitä hankitaan tutkimus- ja kehityskäyttöön.