Mitä geenivarat ovat?

Geenivarat tarkoittavat mitä tahansa biologista materiaalia, joka sisältää perintötekijöitä ja/tai niistä johdettavia aineenvaihduntatuotteita. Ne kuuluvat Nagoyan pöytäkirjan soveltamisalaan silloin kun niitä käytetään tutkimukseen ja tuotekehittelyyn.

Nagoyan pöytäkirjan alaisuuteen kuuluvat kaikkien eliöryhmien, paitsi ihmisen, geenivarat kaikilta sen osapuolien maantieteellisiltä alueilta. Geenivaroja ei pöytäkirjassa erikseen määritellä, mutta biodiversiteettisopimuksen mukaan geneettinen materiaali ja geenivarat määritellään seuraavasti: ’Geneettinen materiaali’ tarkoittaa kasvi-, eläin-, mikrobi- tai muuta alkuperää olevaa ainesta, joka sisältää toiminnallisia perintötekijöitä. ’Geenivaroilla’ tarkoitetaan geneettistä ainesta, joka on tai saattaa olla arvokasta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 511/2014 (EU 2014) käyttää samaa määritelmää.

Käytännössä tämä tarkoittaa mitä tahansa biologista materiaalia, jos tutkimus ja/tai tuotekehittely kohdistuu sen geeneihin tai niistä johdettaviin aineenvaihduntatuotteisiin. Eri mailla voi olla oma tulkintansa geenivaroista. Mikäli eri maiden käyttämät määritelmän tulkinnat poikkeavat toisistaan, noudatetaan tarjoajamaan tulkintaa.