EU:n geenivara-asetus

Nagoyan pöytäkirjan niiden määräysten, jotka koskevat käyttäjien velvollisuuksia, noudattaminen pannaan täytäntöön Euroopan unionin asetuksella (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 511/2014), joka on EU:n jäsenmaita sitova. EU:n toimeenpanoasetus astui voimaan lokakuussa 2015. EU:n asetukseen liittyvät ohjeistukset (soveltamisala ja sektorikohtaiset ohjeistukset) ovat vielä tekeillä.