Määräysten soveltamisala

Nagoyan pöytäkirjan alaisuuteen kuuluvat kaikkien eliöryhmien, paitsi ihmisen, geenivarat ja niihin liittyvä perinteinen tieto kaikilta sen osapuolien maantieteellisiltä alueilta silloin, kun niitä käytetään geneettistä ja/tai biokemiallista koostumusta koskevaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Pöytäkirja ei ole voimassa kansainvälisillä merialueilla eikä Etelämantereella. Kasvigeenivaroista pöytäkirjan alaisuuteen kuuluvat kaikki muut kasvit, paitsi ne jotka sisältyvät kansainvälisen kasvigeenivarasopimuksen (ITPGRFA) liitteeseen 1. Mikäli kyseisen liitteen lajeja käytetään muuhun tutkimus- ja kehitystyöhön kuin kasvinjalostustarkoitukseen, ne kuuluvat Nagoyan pöytäkirjan alle.

Ennakkosuostumusvaatimus koskee geenivaraa, joka täyttää seuraavat kolme ehtoa

  • geenivara on hankittu 12.10.2014 tai sen jälkeen (jolloin pöytäkirja astui voimaan)
  • geenivara on hankittu maasta, jotka on Nagoyan pöytäkirjan osapuoli
  • geenivara on hankittu maasta, jolla on saatavuutta koskevaa lainsäädäntöä

Kaikki pöytäkirjan osapuolet eivät aio säädellä geenivarojensa saatavuutta tai niillä on erilaiset käytännöt perustutkimukselle kuin kaupalliselle käytölle. Lisäksi tulee huomioida, että geenivaran tarjoajamaalla voi olla kansallisessa lainsäädännässään vaatimuksia, joka ylittävät EU:n asetuksen soveltamisalan. Tällaisia vaatimuksia tulee noudattaa vaikka EU:n ABS-asetusta ei geenivaraan sovellettaisikaan.