Lisätietoa

ABS Clearing-House: https://absch.cbd.int/

Biodiversiteettisopimus: https://www.cbd.int/

Declare user manual (Word-tiedosto)

EU:n ABS-sivusto: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/legislation_en.htm

EU:n geenivara-asetus N:o 511/2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0511

EU:n toimeenpanoasetus N:o 2015/1866: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R1866

EU:n soveltamisalaohjeistus geenivarojen käyttäjille: http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1472552100449&text=2016/5337&scope=EURLEX&type=quick&lang=fi

Geenivaralaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160394?search[type]=pika&search[pika]=394%2F2016

Geenivararekisteri maahantuonti-ilmoituksia varten: https://geenivararekisteri.ymparisto.fi/geenivararekisteri

Kansainvälinen kasvigeenivarasopimus: ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/texts/treaty_finnish.pdf

Nagoyan pöytäkirja: https://www.cbd.int/abs/text/

Ohjelehtinen geenivarojen käyttäjille Suomessa (Word-tiedosto)

Kotimaisia raportteja

Erkki J. Hollo: Nagoyan pöytäkirjan geenivarojen saatavuutta ja hyödyn jakamista koskevat sääntelytarpeet luonnonvaraisten sekä maa- ja metsätalouden geenivarojen hyödyntämisessä (pdf)

Tuula Honkonen: Nagoyan pöytäkirjan kansallisen voimaansaattamisen edellyttämät vähimmäisvaatimukset Suomen kannalta (pdf)

Fitzgerald, Heli; Ruohonen-Lehto, Marja; Lohtander-Buckbee, Katileena: Suomen arvokkaat geenivarat. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 26/2015.