Suomalaiset geenivarat

Suomalaisten geenivarojen käyttö on vapaata sekä koti- että ulkomaisille käyttäjille, eli niiden hankkimista varten ei tarvita ennakkosuostumusta viranomaisilta. Kuitenkin, jos biologista materiaalia kerätään luonnosta, tulee noudattaa luonnonsuojelulakia ja jokamiehenoikeuksien määrittämiä rajoitteita.

Viljelykasvien geenivaroja luovutetaan geenipankeista Kasvigeenivarasopimuksen hengessä materiaalinsiirtosopimuksin. Lisätietoa kasvigeenivarasopumuksesta:. https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/geenivarat/kasvigeenivarat/geenivarojen-saatavuus-ja-kestava-kaytto/

Mikäli geenivarojen käyttöön liittyy saamelaisen perinteisen tiedon hyödyntämistä, on ennakkosuostumus kuitenkin hankittava, tai sen tarvetta tiedusteltava toimivaltaiselta viranomaiselta (Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus).