Tutkimus- ja kehityskäyttö

Periaatteessa kaikki tutkimus- ja/tai kehitystyö kuuluu pöytäkirjan soveltamisalaan silloin kun se kohdistuu biologisen materiaalin perintötekijöihin (DNA tai RNA) tai biokemiallisiin komponentteihin (esim. entsyymit, aineenvaihduntatuotteet). Mikäli biologista materiaalia käytetään esim. entsyymituotantoon tai bioteknisissä sovelluksissa, se kuuluu selkeästi Nagoyan pöytäkirjan tarkoittamiin geenivaroihin. Mikäli kehitystyössä taas käytetään esim. kasviuutteita, on rajanveto hankalampaa, paitsi jos käyttö on alkuperäiskansojen perinteisen tiedon mukaista. Viimeksi mainittu käyttö kuuluu aina Nagoyan pöytäkirjan piiriin.

Pöytäkirjan eri osapuolilla voi olla keskenään erilaiset määritelmät geenivaroista tai erilaiset vaatimukset esim. perustutkimuksessa tai tautidiagnostiikassa käytettävien geenivarojen saatavuudelle kuin kaupalliselle käytölle. Geenivaran tarjoajamaalla saattaa olla ehtoja myös DNA-sekvenssien jatkokäytöstä tai tallettamisesta julkisiin tietokantoihin. Nämä tiedot löytyvät tarjoajamaan lainsäädännöstä, kansallisen toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolta tai kansalliselta yhteyspisteeltä. Linkit ja yhteystiedot edellä mainittuihin löytyvät kansainvälisestä tietojenvälitysjärjestelmästä (Access and Benefit Sharing Clearing-house; ABSCH) kyseisen maan kohdalta.