Biodiversiteettisopimus

Biodiversiteettisopimus on Rion ympäristökokouksessa vuonna 1992 solmittu kansainvälinen sopimus, joka tuli voimaan 29.12.1993. Sopimuksella on kolme tavoitetta:

  • Luonnon monimuotoisuuden (biodiversiteetin) suojelu
  • Biodiversiteetin osien kestävä käyttö
  • Geenivarojen saatavuudesta koituvien hyötyjen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako
Sopimuksella oli vuoden 2016 alussa 196 osapuolta eli lähes kaikki maailman maat sekä Euroopan Unioni kuuluvat sopimuksen piiriin.

> Biodiversiteettisopimuksen sivut