Seurantaryhmä

Toimintaohjelman toteuttamisen tueksi perustettiin vuonna 2007 laajapohjainen seurantaryhmä, johon kuuluu kymmenen ministeriön lisäksi tutkimuslaitoksia, virastoja, elinkeinojen edustajia, kansalais- ja etujärjestöjä ja muita sidosryhmiä. Seurantaryhmä vastaa biodiversiteettisopimuksille toimitettavista maaraporteista, joiden pääsisältö on biodiveristeetin tilan ja kehityssunnitien sekä tehtyjen toimenpiteiden tehokkuuden arviointi. Tämän lisäksi seurantaryhmä mm. kehittää toimintaohjelman toteutukseen tarvittavaa vuorovaikutusta ja tekee ehdotuksia toimintaohjelman kehittämisestä ja tarkistamisesta.

Seurantaryhmän tukena toimii seitsemän asiantuntijaryhmää:

  • Kansainvälinen asiantuntijaryhmä
  • Alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevän artikla 8j:n kansallinen asiantuntijaryhmä
  • Viestintäryhmä
  • Ekosysteemipalvelut ja biodiversiteetti -suunnitteluryhmä
  • Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön voimavarat -asiantuntijaryhmä
  • Elinympäristöjen tilan edistämisen asiantuntijaryhmä
  • Uhanalaisten lajien suojelun asiantuntijaryhmä

Tarkempia tietoja seurantaryhmästä löydät täältä.